THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận công chức đến công tác tại Ủy ban nhân dân cấp xã huyện Chợ Mới 

Xem nội dung chi tiết tại đâyTHÔNG BÁO số 117/TB-UBND Về việc tiếp nhận công chức đến công tác tại Ủy ban nhân dân cấp xã huyện Chợ Mới 

Nguồn: UBND huyện Chợ Mới