Thành phố triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022

UBND Thành phố Bắc Kạn triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022 với chủ đề “Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới”.

Năm nay, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm diễn ra từ ngày 15/4-15/5/2022. Thành phố sẽ thành lập các Đoàn kiểm tra chuyên ngành, tổ chức triển khai kiểm tra, trọng tâm là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Các xã phường tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật ATTP. Điều tra nắm bắt thông tin các cơ sở thực phẩm trên địa bàn quản lý; thành lập các đoàn kiểm tra giám sát, ký cam kết bảo đảm ATTP đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Mục tiêu của Tháng hành động nhằm tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm;, hậu kiểm, giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. Nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm. Tăng cường xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, quảng cáo thực phẩm và giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn./.

Minh Cường