Chủ động phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Hiện nay, nhu cầu người chăn nuôi tái đàn mạnh, việc vận chuyền, buôn bán gia súc, gia cầm rất phức tạp; kết hợp với điều kiện thời tiết chuyển lạnh ẩm, làm giảm sức đề kháng đàn vật nuôi và dễ phát sinh các dịch bệnh nguy hiểm như: Lở mồm long móng, cúm gia cầm, dịch tả lợn Châu Phi…

Người chăn nuôi chủ động tiêm vắcxin phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Để bảo vệ đàn vật nuôi, Thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là người chăn nuôi về tình hình dịch bệnh; nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ gia súc, gia cầm sang người; các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; các biện pháp phòng, chống dịch; khi phát hiện gia súc, gia cầm có biểu hiện nghỉ mắc các bệnh dịch truyền nhiễm nguy hiểm như: cúm gia cầm, Viêm da nổi cục, Lở mồm long móng, Dịch tả lợn Châu Phi… phải báo ngay cho cơ quan thú y để kịp thời khoanh vùng, xử lý, không đề lây lan ra diện rộng.

Thực hiện tái đàn và tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm theo Kế hoạch của Thành phố và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Chỉ đạo thú y viên phối hợp với các thôn, tổ thực hiện giám sát dịch bệnh đến từng hộ chăn nuôi, tuyệt đối không giấu dịch, bán chạy gia súc, gia cầm ốm, chết; nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác kê khai, quản lý hoạt động chăn nuôi trên địa bàn. Chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức thanh tra, kiểm trả việc chấp hành các quy định về phòng, chông dịch bệnh, kinh doanh, vận chuyên gia súc, gia cầm và các sản phẩm từ gia súc, gia cầm trên địa bàn.

Yêu cầu các hộ buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn có sổ ghi chép nhật ký theo dõi hàng ngày;  ký cam kết và kiểm tra việc thực hiện cam kết không buôn bán vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm bệnh, nhập lậu, không rõ nguồn gốc; phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng dịch theo quy định của pháp luật. Chủ động nguồn nhân lực, vật lực đề thực hiện các biện pháp xử lý khi xảy ra dịch bệnh trên địa bàn./.

Minh Cường