Kết quả chỉ định thầu gói thầu xây lắp, công trình Đường Tân Thành – Khau Cút, xã Nông Thượng, thị xã Bắc Kạn

– Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu xây lắp, công trình Đường Tân Thành – Khau Cút, xã Nông Thượng, thị xã Bắc Kạn (Chi tiết tại đây).