Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Xem chi tiết tại đây:  Công văn số 1154 ngày 24.6.2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

Quyết định số 874 QĐ-BTTTT ngày 17.6.2021 của Bộ Thông tin – Truyền thông về việc Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

Công văn đính chính Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Nguồn: Phòng VHTT TP Bắc Kạn