Hội nghị trực tuyến Tổng kết MTTQ tham gia công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Sáng 16/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố tổng kết MTTQ tham gia công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Ma Từ Đông Điền- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn chủ trì. Dự hội nghị có đồng chí Nông Quang Nhất- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh; Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn.

Dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Bắc Kạn có các đồng chí: Triệu Thị Thu Hoài- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Đặng Văn Lê – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đại diện lãnh đạo các hội, đoàn thể thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam 8 xã, phường.

Đồng chí Triệu Thị Thu Hoài- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác bầu cử

Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành 41 văn bản chỉ đạo về công tác bầu cử. Để hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử, triển khai Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 và các văn bản quy định chi tiết; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ban hành Kế hoạch số 123/KH-MTTQ-BTT ngày 24/01/2021 về tổ chức hội nghị tập huấn công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, nhằm trang bị kỹ năng, nghiệp vụ MTTQ tham gia cuộc bầu cử bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp để thành lập Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử và Tổ bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Căn cứ vào cơ cấu, thành phần, số lượng của các tổ chức phụ trách bầu cử được quy định tại Mục 2, Chương 3 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân,  Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp cử đại diện lãnh đạo tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử theo đúng quy định.

Việc tổ chức các hội nghị hiệp thương và tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH khoá XV và lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi làm việc của người tự ứng cử được thực hiện đúng theo quy định, bảo đảm chất lượng.

Cấp tỉnh đã tổ chức được 82/90 hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho các ứng cử viên ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Cấp huyện tổ chức 96 cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đại biểu HĐND huyện, thành phố. Cấp xã tổ chức 936 cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn.

Công tác kiểm tra, giám sát và tham gia xử lý, giải quyết khiếu nại – tố cáo được thực hiện đúng theo quy định. Công tác tuyên truyền đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp từ tỉnh đến cơ sở quan tâm tổ chức thực hiện. Qua tuyên truyền, các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 –  2026, đặc biệt là ý thức lựa chọn đại biểu được bầu và tích cực tham gia bỏ phiếu.

Kết quả, số đại biểu Quốc hội trúng cử đủ 6/6 đại biểu so với số được ấn định; số đại biểu HĐND tỉnh trúng cử đủ 50/50 đại biểu so với số được ấn định; số đại biểu HĐND cấp huyện trúng cử 238/242 so với số được ấn định; số đại biểu HĐND cấp xã trúng cử 1.952/2.019 so với số được ấn định.

Đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc, bài học kinh nghiệm trong tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời, nêu một số kiến nghị, như: Đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khi ban hành các tài liệu hướng dẫn thực hiện công tác bầu cử cần thống nhất cụ thể hơn; việc hướng dẫn và giải đáp thắc mắc của địa phương phải được văn bản hóa chính thức để thuận lợi trong triển khai thực hiện. Cần có văn bản quy định cụ thể số dư tối thiểu những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp ngay từ khi triển khai công tác bầu cử để thuận lợi cho MTTQ các cấp thực hiện công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ma Từ Đông Điền- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn ghi nhận và đánh giá cao sự tham gia, đóng góp của MTTQ và các tổ chức thành viên, góp phần tổ chức thành công bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị MTTQ và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong tuyên truyền, vận động, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, triển khai đầy đủ, chất lượng các công tác theo thẩm quyền, nhiệm vụ được phân công…

Tại hội nghị, có 08 tập thể và 20 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn do có nhiều thành tích trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

Hoàng Thạc