Kỳ họp thứ nhất HĐND phường Huyền Tụng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 24/6, HĐND phường Huyền Tụng khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt. Dự có các đồng chí: Dương Hữu Bường -Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Lê Đăng Trưởng- Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND thành phố.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng, Phó các Ban HĐND của HĐND phường Huyền Tụng

Tại phiên họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026: Ban Chỉ đạo bầu cử phường đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử. Công tác bầu cử được triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng thời gian Luật định; kết quả hiệp thương các bước đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định; các hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức rộng rãi, đảm bảo quy định 5K của Bộ y tế về phòng, chống dịch; Công tác chuẩn bị, lựa chọn, giới thiệu người tham gia ứng cử được tiến hành một cách thận trọng, hợp lý, chặt chẽ về cơ cấu, thành phần cũng như số lượng, đảm bảo đúng tỷ lệ; Các tiểu ban phục vụ bầu cử chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các nhiệm vụ theo chức năng và công việc được phân công theo đúng quy định và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. 100% cử tri tham gia bầu cử, một số tổ hoàn thành bỏ phiếu sớm so với quy định. Kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp: các cử tri đã bầu đúng, đủ số lượng, cơ cấu, thành phần. 21 đại biểu đã trúng cử Đại biểu HĐND phường phường Huyền Tụng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp cũng đã thông qua các tờ trình về việc giới thiệu nhân sự và tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng, Phó các Ban của HĐND, số lượng thành  viên các Ban của HĐND phường khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; Chủ tịch UBND phường, các Phó Chủ tịch UBND phường, các ủy viên UBND phường khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả, ông Hà Đức Tuyên- Bí thư Đảng ủy phường được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND phường khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nông Văn Quân được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND phường khóa XX; Ông Hoàng Văn Hoạt – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường khóa XIX tiếp tục tái cử chức vụ Chủ tịch UBND phường khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; Ông Lưu Bá Quyền, tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường; bà Hoàng Thị Vấn- Công chức Văn phòng -Thống kê phường giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngoài ra, kỳ họp cũng đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2021 của HĐND phường khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Kỳ họp thứ nhất – HĐND phường Huyền Tụng Khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tiến hành dân chủ, công khai, đúng luật; 100% các đồng chí theo dự kiến trong danh sách bầu cử đã được các đại biểu HĐND tín nhiệm bầu với tỷ lệ phiếu bầu đạt cao./.

  Hoàng Thạc