Kỳ họp thứ nhất HĐND phường Xuất Hoá

Chiều ngày 18/6, HĐND phường Xuất Hoá khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ Nhất. Dự có đồng chí Cù Ngọc Cường – UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số ban Đảng, UBND thành phố, Ban chuyên trách HĐND thành phố Bắc Kạn.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND phường nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND và báo cáo xác nhận tư cách đại biểu HĐND phường Xuất Hóa, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Xuất Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 Ngày bầu cử diễn ra sôi nổi, dân chủ, đúng luật.  với 07 khu vực bỏ phiếu, 2.509 cử tri đã tham gia bỏ phiếu đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao. Bầu ra 19 đại biểu HĐND phường khóa XX.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND, UBND khóa XIX thông qua dự thảo Tờ trình giới thiệu nhân sự và tiến hành bầu các chức danh chủ chốt gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và ủy viên UBND phường; Trưởng ban, Phó Trưởng ban Pháp chế; Trưởng ban, Phó Trưởng ban Kinh tế – xã hội khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả, đồng chí Vũ Xuân Quang – Bí thư Đảng ủy phường tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Hoàng Thị Thanh Khiếu – Chủ tịch UB.MTTQVN phường được bầu giữ chức vụ phó Chủ tịch HĐND và Trưởng ban Pháp chế HĐND phường; đồng chí Ma Thị Hạc – Phó Chủ tịch Hội LHPN phường, giữ chức vụ phó Trưởng ban Pháp chế; đồng chí Triệu Thị An – Phó Bí thư Trường trực Đảng phường được bầu giữ chức vụ Trưởng ban Kinh tế – xã hội; đồng chí Nguyễn Văn Đạt – Chủ tịch Hội Nông dân phường, giữ chức vụ phó Trưởng ban Kinh tế – xã hội; Đồng chí Vi Công Suất, tiếp tục tái cử  chức vụ Chủ tịch UBND phường; đồng chí Hoàng Hữu Khiếu, tái chức vụ phó Chủ tịch UBND phường; đồng chí Nông Văn Trong – Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường, được bầu là ủy viên UBND phường nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn ghi nhận nỗ lực của phường đã thực hiện thành công cuộc bầu cử trên địa bàn. Đồng chí nhấn mạnh, đây là kỳ họp quan trọng thực hiện kiện toàn các chức danh cán bộ chủ chốt của địa phương. Việc giới thiệu nhân sự bầu các cán bộ chủ chốt đảm bảo khách quan, dân chủ công khai theo quy định của Đảng và Nhà nước. Các đồng chí được giới thiệu đều có đủ phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, sẵn sàng đảm đương, hoàn thành nhiệm vụ giao. Thường trực HĐND, UBND phải tiếp tục quyết tâm, đoàn kết, tập trung thực hiện đạt các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ đề ra. Tập thể cán bộ chủ chốt và mỗi đại biểu HĐND chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Các đồng chí được giới thiệu trong nhiệm kỳ này cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, sớm ban hành chương trình công tác, ban hành các Nghị quyết thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế. Chú trọng nâng cao chất lượng các kỳ họp. Mỗi đại biểu HĐND phường phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri, làm tốt vai trò cầu nối của Nhân dân. Đối với UBND phường chủ động quyết tâm, nâng cao, khắc phục hạn chế, tập trung chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng.

Tại kỳ họp, các đại biểu nhất trí biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021; Nghị quyết chung kỳ họp thứ Nhất, HĐND phường khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

Triệu Biển