Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Nông Thượng, khóa XX

Chiều ngày 18/6, HĐND xã Nông Thượng, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất đánh giá kết quả công tác bầu cử trên địa bàn và kiện toàn các chức danh chủ chốt của địa phương. Tới dự có đồng chí Triệu Thị Thu Hoài- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Kạn.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND và báo cáo xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã Nông Thượng, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Nông thượng, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 cho thấy không khí trong ngày bầu cử diễn ra sôi nổi, dân chủ, đúng luật, với 07 khu vực bỏ phiếu, 2.569 cử tri đã tham gia bỏ phiếu đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,96%.

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Nông Thượng, khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 là 35 người, số đại biểu trúng cử là 21 người. Trong đó, đại biểu là nữ có 05 người, đạt tỷ lệ 23,8%, đại biểu là Dân tộc thiểu số 19 người, đạt 90,5%, đại biểu là người trẻ tuổi có 08 người, đạt tỷ lệ 38,1%, đại biểu người Ngoài đảng: 03 người, đạt 14,2%. Đại biểu tái cử có 11 người, đạt 52,3%.

          Tại kỳ họp, các đại biểu phát huy dân chủ đã tiến hành bầu ông Phượng Hoàng Minh – Bí thư Đảng ủy, giữ chức vụ Chủ tịch HĐND xã và bầu bà Nông Thị Tươm, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp cũng đã bầu các Trưởng, Phó Ban Ban Pháp chế và Ban Kinh tế – Xã hội của Hội đồng nhân dân xã. Bầu Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: ông Triệu Văn Nhúc tái cử chức danh Chủ tịch; ông Triệu Đình Đường, tái cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và bầu bà Nông Thị Thanh Ngân-Chủ tịch Hội LHPN xã giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026. Sau thời gian làm việc tích cực với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao và sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, kỳ họp đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

  Hoàng Thạc