Phường Nguyễn Thị Minh Khai thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính

(backancity.gov.vn) –  Trong thời gian qua, phường Nguyễn Thị Minh Khai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ công tác cải cách hành chính, đặc biệt là việc triển khai cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” hiện đại và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Người dân đến giao dịch tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ hành chính phường Nguyễn Thị Minh Khai.

Xác định công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Để thực hiện có hiệu quả công tác này, Đảng ủy phường ra Nghị quyết lãnh, chỉ đạo về công tác cải cách TTHC. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các văn bản của cấp trên về cải cách TTHC đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của phường, xây dựng các văn bản thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận chuyên môn phụ trách, nhất là cán bộ phụ trách tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa. Đến nay, 100% CBCC của phường đã sử dụng thư điện tử công vụ và sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử để tiếp nhận hồ sơ. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã tạo điều kiện thuận lợi trong chỉ đạo, điều hành, quản lý, giúp cho các lĩnh vực hoạt động của phường được thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian, chi phí của công dân và doanh nghiệp.

Ông Phạm Ngọc Hải, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP.Bắc Kạn cho biết: “Trong những năm qua, phường thường xuyên được các đoàn kiểm tra CCHC của thành phố đến kiểm tra, giám sát. Qua công tác kiểm tra của đoàn, đơn vị đã biết được điểm mạnh, điểm yếu từ đó rút kinh nghiệm, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền đến người dân về công tác chuyển đổi số. Bên cạnh đó, phường đã tập trung chỉ đạo công tác CCTTHC tại đơn vị và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm với mục đích là phục vụ tốt cho doanh nghiệp và người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại đơn vị”.”

Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng trên hệ thống truyền thanh, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, nhất là cải cách TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” để các cơ quan, doanh nghiệp và công dân trên địa bàn nắm được quy trình giải quyết các thủ tục hành chính. Từ năm 2023, đến nay các TTHC được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đều được giải quyết đúng thời hạn, không có TTHC bị quá hạn. Các thủ tục hành chính được quy định giải quyết bằng hình thức toàn trình và một phần đều được thực hiện theo quy định, 100% hồ sơ giải quyết TTHC đều được số hóa từ khâu tiếp nhận đến trả kết quả. Tỷ lệ hồ sơ TTHC được chứng thực bản sao điện tử tăng ( đạt 254/323 việc =78,6%). Đôn đốc các bộ phận chuyên môn thực hiện tự kiểm tra, rà soát đơn giản hóa TTHC, thường xuyên, kiến nghị đơn giản hóa các TTHC theo quy định. Tháng 3/2024, UBND phường đã tiến hành rà soát, đánh giá 16 TTHC, trong đó đề xuất, kiến nghị 03 TTHC để gửi UBND thành phố xem xét. Đã tạo sự hài lòng cho doanh nghiệp và người dân khi đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính.

Bà Lăng Thị Đáo, tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Bắc Kạn chia sẻ: “Bản thân tôi rất hài lòng khi mỗi lần đến UBND phường để giải quyết các thủ tục hành chính vì thái độ phục vụ của cán bộ rất tận tình, niềm nở và thân thiện. Khi gặp khó khăn, vướng mắc về các thủ tục, hồ sơ theo quy định thì đều được hướng dẫn kịp thời, chu đáo”.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới phường Nguyễn Thị Minh Khai tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa, thường xuyên cập nhật, hoàn thiện các quy định về TTHC; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và Nhân dân; gắn cải cách TTHC với quy chế dân chủ trên cơ sở công khai, minh bạch từng bước góp phần hiện đại hóa TTHC nhà nước tại địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn./.

Hoàng Thạc