Xã Dương Quang cấp phát gạo cứu đói giáp hạt đầu năm 2024

(backancity.gov.vn)- Chiều ngày 23/4, UBND xã Dương Quang tổ chức cấp, phát 870 kg gạo cho 16 hộ, với 29 nhân khẩu trên địa bàn xã gặp khó khăn nhân dịp đầu năm 2024 (số gạo tiếp nhận từ nguồn dự trữ quốc gia).

Cán bộ UBND xã Dương Quang cấp phát gạo cho người dân

Công tác hỗ trợ được thực hiện công khai, dân chủ, đúng đối tượng và đủ số lượng theo quy định. Số lượng gạo được hỗ trợ đến tận tay các đối tượng với mức hỗ trợ 30kg/2 tháng/nhân khẩu.

Niềm vui của người dân gặp khó khăn khi được nhận hỗ trợ gạo

Đây là hoạt động có ý nghĩa lớn thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, kịp thời hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đảm bảo mọi người dân đều có đủ lương thực trong sinh hoạt hàng ngày, không bị thiếu lương thực nhất là dịp giáp hạt, góp phần bảo đảm đời sống cho nhân dân./.

Đặng Tuyết