Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Dương Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026

Chiều ngày 21/6, HĐND xã Dương Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt. Dự có các đồng chí: Triệu Thị Thu Hoài- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Lê Đăng Trưởng- Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND thành phố; Nguyễn Duy Diệp- Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố và 20 đại biểu HĐND xã khóa XX.

Toàn cảnh kỳ họp

          Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND và báo cáo xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026. Theo kết quả của Ủy ban bầu cử xã Dương Quang, tổng số cử tri đi bỏ phiếu 2.221 người/07 khu vực bỏ phiếu, đạt 100%. Bầu ra 20 đại biểu HĐND xã khóa XX. Về cơ cấu người trúng cử: Đại biểu là đảng viên 20/20 bằng 100%; đại biểu HĐND là nữ 35%; đại biểu tái cử 60%; đại biểu là người dân tộc thiểu số 85%.

Kỳ họp HĐND xã thực hiện công tác nhân sự, bầu các chức danh thuộc thẩm quyền HĐND. Kết quả, đồng chí Lâm Văn Tiềm- Bí thư Đảng ủy xã tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Vi Thị Ngọc Diệp tái cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND và Trưởng Ban Kinh tế- xã hội; đồng chí Đặng Phú Lợi – Chủ tịch Hội Nông dân xã, giữ chức vụ Trưởng Ban Pháp chế; đồng chí Lường Tuấn Nhã tiếp tục tái cử  chức vụ Chủ tịch UBND xã; đồng chí Hoàng Văn Bách tái cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã; đồng chí Phạm Thị Tuyến- Công chức Văn phòng – Thống kê được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã khóa XX; tại kỳ họp đã tiến hành bầu thành viên UBND xã nhiệm kỳ 2021- 2026.

Phát biểu tại kỳ họp thứ nhất HĐND xã Dương Quang, đồng chí Triệu Thị Thu Hoài- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Kạn đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp vào cuộc của cả hệ thống chính trị xã Dương Quang trong việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn xã và các nội dung tổ chức cho kỳ họp thứ nhất. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chúc mừng các đồng chí được bầu vào đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ mới và các đồng chí được bầu giữ các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026, đồng thời mong muốn các đại biểu HĐND xã hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020- 2025, góp phần đưa xã Dương Quang phát triển đi lên, tương xứng với tiềm năng, lợi thế hiện có của địa phương./.

          Đặng Tuyết