Thành phố Bắc Kạn chủ động ứng phó với mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá và lũ quét, sạt lở đất

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong thời gian tới, trên khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc có thể xảy ra mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá và lũ quét, sạt lở đất, trong đó có tỉnh Bắc Kạn.

Để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN thành phố đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các xã, phường thực hiện một số nội dung như: Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo và diễn biến thiên tai để thông báo, hướng dẫn kịp thời cho các tổ chức, cá nhân và nhân dân chủ động các giải pháp phòng, tránh ngập úng, dông lốc, sét, mưa đá, đặc biệt là lũ quét, sạt lở đất. Tiếp tục rà soát, đảm bảo nơi ở của nhân dân, khu sản xuất, các Hồ chứa nước, đặc biệt là các vị trí có khả năng tác nghẽn dòng chảy, các điểm có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; tổ chức cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Sẵn sàng các Phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra; bố trí lực lượng xung kích, vật tư phương tiện tại chỗ để triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân, tổ chức khắc phục hậu quả nhanh chóng, kịp thời hiệu quả. Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó với mưa lớn, dông lốc sét, mưa đá và lũ quét, sạt lở đất để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Minh Cường