Đại hội đại biểu hội LHTN Việt Nam phường Sông Cầu lần thứ V

(backancity.gov.vn) – Chiều ngày 25/4, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) phường Sông Cầu tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029.

Các đại biểu tham dự hội nghị

   Tham dự Đại hội có 51 đại biểu chính thức là cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu đại diện cho hơn 120 thanh niên đang sinh hoạt tại các chi hội. Đại hội đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam phường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại và rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Quang cảnh đại hội

Công tác Hội và phong trào thanh niên phường Sông Cầu trong nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, thể hiện khá toàn diện trên tất cả các nội dung như: Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, ý thức giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước, chấp hành pháp luật, rèn luyện đạo đức, lối sống cho hội viên, thanh niên. Các phong trào, cuộc vận động của Hội được triển khai có hiệu quả. Công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên tiếp tục được quan tâm; xuất hiện nhiều tấm gương, công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu. Hoạt động của tổ chức Hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị xã hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động trên mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; tổ chức nhiều phong trào, chương trình thiết thực, mang lại hiệu quả như: “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; Thanh niên phường Sông Cầu yêu nước, bản lĩnh “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”; Thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp, Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng,  Chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh”. Hội LHTN Việt Nam phường cũng đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi; Qua đó, tạo môi trường lành mạnh cho thanh niên rèn luyện, trưởng thành, hăng hái thi đua học tập, lao động, sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn phường.

Khẩu hiệu hành động: “Thanh niên phường Sông Cầu đoàn kết – sáng tạo – đổi mới – phát triển”. Đại hội đã đề ra 08 chỉ tiêu trọng tâm của Hội LHTN phường Sông Cầu nhiệm kỳ 2024-2029. Trong đó nhấn mạnh 100% cán bộ, 80% hội viên được quán triệt và học tập các Nghị quyết của Đoàn và Hội. Hàng năm, phối hợp tổ chức tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho 30 thanh niên trở lên, trong đó có ít nhất 05 thanh niên có việc làm ổn định. Hàng năm, Ủy ban Hội phối hợp xây dựng ít nhất 02 công trình thanh niên và 20 phần việc thanh niên….

Lãnh đạo phường Sông Cầu tặng hoa chúc mừng đoàn chủ tịch nhiệm kỳ 2024 – 2029

Đại hội đã hiệp thương 09 đồng chí tham gia vào Ủy viên Hội LHTN Việt Nam phường Sông Cầu, nhiệm kỳ 2024 – 2029; Đồng chí Nguyễn Minh Phương đắc cử chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Sông Cầu . Đại hội cũng đã hiệp thương 09 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội cấp trên./.

Minh Cường