Họp thành viên UBND thành phố Bắc Kạn tháng 4/2024

(backancity.gov.vn)- Sáng ngày 10/4, đồng chí Hoàng Hà Bắc, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn chủ trì phiên họp ủy viên UBND tháng 4/2024 để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian qua, đề ra một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Hoàng Hà Bắc, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn chủ trì phiên họp

Trên cơ sở những ý kiến do đồng chí Chủ tịch UBND thành phố gợi mở một số nội dung về công tác thu ngân sách; chỉnh trang quy hoạch đô thị; sản xuất nông lâm nghiệp, các hoạt động y tế, giáo đục, văn hoá – xã hội… Các phòng, ban của thành phố đã báo cáo tóm tắt về các nhiệm vụ đang thực hiện, nêu những thuận lợi, khó khăn và đề nghị các phòng, ban cùng phối hợp triển khai trong thời gian tới về: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; công tác chỉnh lý địa giới hành chính, đấu giá quyền sử dụng đất, dự án sân vận động tỉnh Bắc Kạn, việc lập quy hoạch vùng liên huyện. Chế độ công vụ, giải quyết chế độ liên quan chính sách đến người dân, công tác CCHC, chuyển đổi số; quản lý Nhà nước, thi đua khen thưởng. Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư trên địa bàn. Kế hoạch phát triển giáo dục, việc xây dựng đề án sát nhập Trường Tiểu học và THCS Xuất Hoá. Các điều kiện chuẩn bị Tuần Văn hoá- Du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2024, hoạt động văn hoá của phố đi bộ…

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Huế, Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố tiếp tục giao nhiệm vụ cho các phòng, ban. Đồng chí đề nghị Phòng Văn hoá – Thông tin chuẩn bị tốt các điều kiện để tham gia Tuần lễ Văn hoá Du lịch tỉnh Bắc Kạn; Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông quản lý tốt các hoạt động truyền thanh tại cơ sở, thành lập các đoàn tham gia các sự kiện do tỉnh tổ chức; Phòng GD & ĐT tăng cường tuyên truyền phòng chống xâm hại tình dục, tác hại của việc hút thuốc lá trong các trường học; Phòng Kinh tế bám sát cơ sở, chỉ đạo thực hiện tốt các phương án phòng chống thiên tai năm 2024, rà soát đăng ký đặt hàng các sản phẩm OCOP; Văn phòng UBND thành phố chuẩn bị tốt các khâu để chuẩn bị tổ chức Đại hội dân tộc thiểu số, Đại hội thi đua quyết thắng.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hà Bắc ghi nhận các ý kiến đề xuất và đề nghị các phòng, ban sớm hoàn thiện các văn bản, nội dung công việc được theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị. Đề nghị Phòng Tài nguyên Môi trường tiếp tục đấu giá cấp quyền sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, xử lý một số nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai; đảm bảo công tác chỉnh trang mỹ quan đô thị, quy chế quản lý tuyến phố đi bộ. Phòng Văn hoá – thông tin phối hợp với Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông tham gia các hoạt động tại Tuần lễ Văn hoá Du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2024./.

Đặng Tuyết