THÔNG BÁO Về nhu cầu tiếp nhận công chức

Xem nội dung chi tiết tại đâyTHÔNG BÁO số 23/TB-SGTVT Về nhu cầu tiếp nhận công chức

Nguồn: Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn