THÔNG BÁO Danh mục tài liệu ôn tập ( vòng 2 ) Kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 179/TB-SNV Danh mục tài liệu ôn tập ( vòng 2 ) Kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023

Nội dung tệp đính kèm : phụ luc 1

                                     phụ lục 2

Nguồn: Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn