Thành phố tổng kết công tác Quốc phòng Quân sự địa phương năm 2023  

(backancity.gov.vn) – Ngày 22/11, UBND thành phố Bắc Kạn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng QSĐP năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Các đồng chí: Cù Ngọc Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố; Hoàng Hà Bắc, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố dự và chủ trì hội nghị.

Năm 2023, thành phố Bắc Kạn đã cụ thể hóa Nghị quyết lãnh đạo về công tác quốc phòng quân sự địa phương tới mọi tầng lớp nhân dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng đạt kết quả cao. Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hóa xã hội gắn với quốc phòng – an ninh, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện làm nòng cốt để xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Chỉ đạo có hiệu quả công tác giáo dục Quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang, chỉ đạo diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn cho 02 phường chặt chẽ, vận hành đúng cơ chế, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, an toàn tuyệt đối. Tổ chức giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương từ thành phố đến cơ sở có chất lượng, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.  Phối hợp các lực lượng theo dõi và nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động tham mưu, đề xuất giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh, không để xảy ra các điểm nóng. Đảm bảo công tác phối hợp tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo diều kiện cho địa phương phát triển kinh tế xã hội và chăm lo đời sống nhân dân…Trong công tác tuyển quân bảo đảm 100% chỉ tiêu; duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu; lực lượng DBĐV thường xuyên được rà soát, bổ nhiệm, miễn nhiệm, tổ chức tiếp nhận, đăng ký cho 100% quân nhân hoàn thành NVQS trở về địa phương đúng quy định; Công tác huấn luyện, giáo dục chính trị cho các đối tượng lực lượng vũ trang được triển khai đồng bộ, khoa học từ thành phố xuống các cơ sở; đảm bảo đúng nội dung, chương trình, bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”.

Đồng chí Hoàng Hà Bắc, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ QPQS địa phương năm 2023

Năm 2024, thành phố tập trung vào một số vấn đề trọng tâm như “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” xây dựng tiềm lực, thực lực quốc phòng, hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân cơ sở vững mạnh, toàn diện đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ. Chỉ đạo xã Dương Quang diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; chỉ đạo công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu; công tác GDQP&AN cho toàn dân và bồi dưỡng KTQP&AN cho các đối tượng; nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Dịp này, UBND thành phố khen thưởng cho 4 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ QPQS địa phương năm 2023./.

Minh Cường