Ban CHQS thành phố Bắc Kạn: Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2019 -2024

(backancity.gov.vn) – Theo kế hoạch, Ban CHQS thành phố Bắc Kạn là đơn vị được Tỉnh chọn làm điểm tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019 – 2024. Đến nay, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng tổ chức Đại hội vào ngày 16/5/2024.

Tại thành phố Bắc Kạn, công tác chuẩn bị Đại hội thi đua quyết thắng cũng được triển khai từ sớm. Lực lượng vũ trang thành phố Bắc Kạn đã tích cực hoàn thành mọi công tác chuẩn bị như: Thành lập các ban, tổ, bộ phận giúp việc kịp thời tham mưu cho Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành các văn bản sát thực; chuẩn bị chu đáo các văn kiện đại hội; nhân sự, mô hình, báo cáo tham luận, điển hình,…

Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023

Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang được tổ chức 5 năm một lần, đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của lực lượng vũ trang thành phố Bắc Kạn, đồng thời cũng là dịp để đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, về tình đoàn kết quân dân. Gương điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự – quốc phòng địa phương, tham gia giúp dân xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai,..

Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2019 – 2024 sẽ đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả công tác Thi đua – khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của cơ quan, đơn vị; rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp tiếp tục đổi mới công tác thi đua – khen thưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang thành phố giai đoạn 2024 – 2029; tạo động lực khích lệ, cổ vũ tập thể, cá nhân tự giác, tích cực thi đua, góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đại hội cũng sẽ biểu dương, tôn vinh những điển hình tiên tiến, nhân tố mới, người tốt, việc tốt.

Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Dương Quang năm 2019

Đại hội lần này được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ từ cấp ủy, chính quyền, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức…Do đó, Ban CHQS thành phố Bắc Kạn đang tập trung chuẩn bị tốt về mọi mặt để đại hội được diễn ra trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.

Hướng tới đại hội, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố Bắc Kạn đã quán triệt sâu sắc nhiệm vụ đến mọi cán bộ, chiến sĩ; phát động phong trào thi đua, tổ chức, triển khai chặt chẽ nhiều hoạt động trước, trong và sau Đại hội. Hiện tại, đơn vị tiếp tục rà soát lại toàn bộ các phần việc của đại hội, chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp . /.

Triệu Biển