Ban CHQS thành phố Bắc Kạn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

Qua 5 năm triển khai thực hiện, Đảng ủy Ban CHQS thành phố luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nội dung của cuộc vận động, mỗi nội dung có ý nghĩa vai trò khác nhau nhưng luôn thống nhất với nhau, là điều kiện thuận lợi để mỗi quân nhân học tập, rèn luyện phấn đấu xứng đáng là người Quân nhân cách mạng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”. Trong đó cuộc vận động được phát động tập trung chủ yếu vào các nội dung, như: xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh cho cán bộ, đảng viên, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức; Đoàn kết thương yêu đồng chí, đồng đội, đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; phát huy truyền thống đoàn kết quân  dân, thực hiện quân với dân một ý chí; khắc phục khó khăn, mưu trí, sáng tạo, quyết chiến, quyết thắng; có ý nghĩa hết sức quan trọng trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng các tập thể, cá nhân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức.

Phát huy truyền thống đoàn kết quân với dân một ý chí, hàng năm lực lượng vũ trang thành phố đã  tích cực phối hợp thực hiện phong trào“Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” trong huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận LLVT thành phố đã huy động 4198 lượt người tham gia, tu sửa 22.580m đường liên thôn, đào đắp được 1192m3 đất đá, nạo vét được 6600m kênh mương nội đồng; tu sửa 10 nhà văn hóa, hội trường thôn, tổ….thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, DQTV, DBĐV có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết cổ truyền. Với những việc làm đó đã mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao, để lại hình ảnh tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân, thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân gắn bó keo sơn ngày càng vững mạnh.

Thượng tá Chu Đức Huê, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS thành phố cho biết: “Những năm qua, việc thực hiện cuộc vận động gắn với thực hiện các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua Quyết thắng, phong trào thi đua yêu nước trong LLVT thành phố tiếp tục được duy trì,phát triển đúng hướng và đạt kết quả tốt. Có được kết quả trên là do cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị luôn nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của cuộc vận động, làm cho cuộc vận động thực sự trở thành ý thức, trách nhiệm thường xuyên của mọi tổ chức, của mỗi cán bộ, chiến sĩ; thực sự là động lực tinh thần để các cơ quan, đơn vị khắc phục mọi khó khăn, thử thách, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo sự chuyển biến mới về chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT thành phố ,góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới”.

          Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt, mà còn có ý nghĩa lâu dài là động lực chính trị tinh thần góp phần quan trọng để xây dựng LLVT thành phố ngày càng vững mạnh toàn diện, 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng thực hiện nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, duy trì thực hiện nghiêm các chế độ SSCĐ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.