Ban CHQS tự vệ khối Đảng đoàn thể UBND thành phố Bắc Kạn khai mạc huấn luyện tự vệ năm 2024

(backancity.gov.vn)-Sáng ngày 08/4/2024, Ban CHQS tự vệ khối Đảng đoàn thể, UBND thành phố Bắc Kạn khai mạc huấn luyện tự vệ năm 2024. Dự có Đồng chí Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Bắc Kạn, cùng hơn 50 đồng chí trong lực lượng dân quân tự vệ cơ quan UBND thành phố Bắc Kạn.

Toàn cảnh buổi khai mạc huấn luyện tự vệ năm 2024

Trong thời gian từ ngày 08 – 16/4, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập những nội dung về giáo dục chính trị, huấn luyện quốc phòng quân sự, cho lực lượng dân quân tự vệ (LLDQTV) năm 2024; một số quan điểm, nội dung cơ bản về công tác quân sự địa phương, huấn luyện đội ngũ dân quân tự vệ dân quân tự vệ bộ binh, luyện tập theo phương án bắn bài 1 và bài 1B súng AK, huấn luyện những nội dung cơ bản về kỹ thuật chiến đấu dân quân tự vệ và cách sử dụng 1 số loại vũ khí.

Qua đợt huấn luyện giúp lực lượng dân quân nâng cao nhận thức giác ngộ chính trị, nắm chắc và hiểu rõ thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng; thuần thục các động tác về kỹ, chiến thuật chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng chiến đấu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống; có kiến thức về công tác dân vận, công tác tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

      Minh Cường