Ban Dân vận Thành ủy Bắc Kạn sơ kết công tác Dân vận quý I- 2022

Chiều 18/4/2022, Ban Dân vận Thành ủy Bắc Kạn tổ chức sơ kết công tác dân vận quý I và triển khai nhiệm vụ quý II-2022. Đồng chí Dương Hữu Bường- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì.

Đồng chí Dương Hữu Bường- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, CT. UBND thành phố chủ trì cuộc họp sơ kết công tác Dân vận quý I/2022.

 Trong quý I, công tác dân vận được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm triển khai thực hiện. Ban Dân vận các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp, hướng dẫn, triển khai về chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Duy trì công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư. Chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo đảm bảo dạy học trực tiếp, trực tuyến phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch Covid- 19. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định 5K của Bộ Y tế. Tích cực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để tăng thu nhập gia đình, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống. Duy trì và nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại khu dân cư, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tính đến ngày 08/4/2022, thành phố có 163 mô hình “Dân vận khéo” của 27 chi, đảng bộ. Trong đó tập thể 99 mô hình, cá nhân 15 mô hình.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá nguyên nhân những tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng về công tác Dân vận. Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, việc tuyên truyền vận động người dân hợp tác, ủng hộ thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn. Công tác phối hợp với các cấp chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể cần thường xuyên hơn…

Trong quý II/2022, Ban dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các cấp Hội đoàn thể thành phố hướng các hoạt động về cơ sở. Tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh. Đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh”, “Toàn dân đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông đường bộ”; phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid – 19; giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở Nông Thượng, Dương Quang.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Dương Hữu Bường- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị: Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc đôn đốc với vai trò, vị trí thuộc thẩm quyền giám sát các đơn vị trong khối đoàn thể, các xã phường xây dựng kế hoạch cụ thể tuyên truyền, vận động Nhân dân tập trung phát triển kinh tế, văn hóa -xã hội, đô thị văn minh; Thường trực Đảng ủy các xã, phường, các Hội, đoàn thể và lực lượng vũ trang rà soát, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực phụ trách; nâng cao công tác phối hợp với chính quyền các cấp, tổ chức triển khai đồng bộ trong công tác Dân vận; cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc tuyên truyền Nhân dân nâng cao công tác phòng, chống dịch Covid- 19, đặc biệt là việc tiêm phòng vắc xin Covid- 19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi đảm bảo an toàn, hiệu quả; các mô hình “dân vận khéo” phải được vận dụng, nhân rộng thực hiện trên tất cả các lĩnh vực, sát thực tiễn, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh trên địa bàn thành phố./.

          Đặng Tuyết