Ban Pháp chế HĐND thành phố Bắc Kạn tái giám sát việc giải tỏa hành lang hạ tầng kỹ thuật tại các khu dân cư tại phường Phùng Chí Kiên

(backancity.gov.vn)-Sáng ngày 29/3, Đồng chí Lê Đăng Trưởng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Bắc Kạn làm Trưởng đoàn có buổi tái giám sát chuyên đề việc giải tỏa hành lang hạ tầng kỹ thuật tại các khu dân cư tại UBND phường Phùng Chí Kiên.

Theo báo cáo của UBND phường: Từ tháng 7/2023 đến tháng 3 năm 2024, Đảng uỷ phường đã ban hành Nghị quyết chỉ đạo thực hiện giải tỏa hành lang hạ tầng kỹ thuật tại các khu dân cư, UBND phường đã tổ chức triển khai tại một số khu dân cư, chủ yếu là khu đô thị phía nam, các tổ 5,6,7 có mật độ dân cư lớn,..Tuy nhiên kết quả thực hiện chưa cao, một số trường hợp đã cam kết tổ chức tháo dỡ nhưng đến nay chưa thực hiện, người dân tiếp tục tái lấn chiếm,..

Ông Lê Đăng Hùng, Chủ tịch UBND phường Phùng Chí Kiên báo cáo kết quả thực hiện việc giải tỏa hành lang kỹ thuật khu dân cư trên địa bàn phường.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Phùng Chí Kiên cho rằng, việc giải tỏa hành lang hạ tầng kỹ thuật tại các khu dân cư của phường là hoạt động thường xuyên còn nhiều vấn đề cần phải chỉ đạo, tổ chức triển khai linh hoạt, hài hòa và phù hợp với thực tế của địa phương. Đối với những tồn tại, hạn chế từ trước tới nay (một số hộ dân đã cam kết nhưng chưa tháo dỡ và trường hợp tái lấn chiếm phát sinh) thì việc kiểm tra, theo dõi, giải pháp tổ chức thực hiện còn gặp khó khăn, vướng mắc như: Công tác đôn đốc, biện pháp quản lý, tổ chức thực hiện của phường thực hiện chưa triệt để, nguồn lực con người, kinh phí tổ chức giải tỏa hành lang kỹ thuật khá hạn hẹp, giải pháp và chế tài xử lý triệt để những trường hợp lấn chiếm đã lâu hoặc phát sinh lấn chiếm hạ tầng kỹ thuật khu dân cư còn nhiều vướng mắc; công tác tham mưu, phối hợp cần chặt chẽ hơn để huy động được sự vào cuộc của các tổ chức hội, đoàn thể và nhân dân,…

Tại buổi làm việc, căn cứ kết quả khảo sát thực tế của đoàn giám sát và báo cáo của UBND phường, các thành viên đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND thành phố ngoài chỉ ra những tồn tại, hạn chế của phường cũng trao đổi thêm về công tác tuyên truyền, trách nhiệm, vai trò của tổ dân phố, đề xuất thêm các giải pháp tổ chức trong thời gian tới về giải tỏa hành lang kỹ thuật khu dân cư,..

Thông qua những khó khăn, vướng mắc hiện nay của phường, đồng chí Lê Đăng Trưởng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Bắc Kạn tiếp tục trao đổi, gợi mở thêm những vấn đề liên quan đến công tác tham mưu hỗ trợ về nguồn tài chính, nhân lực; công tác đánh giá kết quả các cuộc vận động, phong trào thi đua tại khu dân cư, trách nhiệm quản lý vỉa hè, hành lang giao thông; lưu ý phường cần có biện pháp cụ thể trên cơ sở nhìn nhận lại kết quả tổ chức thực hiện của phường. Đối với những kiến nghị của phường, cần đề nghị cụ thể từng nội dung, bổ sung số liệu cụ thể hoàn chỉnh nội dung báo cáo cho đoàn giám sát; học tập kinh nghiệm của một số xã, phường đã thực hiện hiệu quả việc giải tỏa hành lang kỹ thuật khu dân cư trên địa bàn thành phố, xem xét áp dụng đối với địa bàn phường Phùng Chí Kiên để làm tốt hơn công tác quản lý, nhất là tổng hợp, theo dõi danh sách các trường hợp vi phạm, có thông báo tới các hộ gia đình chủ động khắc phục,..

Triệu Biển