Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn kiểm tra tại xã Nông Thượng

Sáng ngày 30/3, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn do đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tich HĐND thành phố làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc thăm nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng – an ninh quý I, năm 2023 tại xã Nông Thượng.

Đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tich HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Trong quý I, năm 2023, Đảng bộ xã Nông Thượng đã đoàn kết, tập trung trí tuệ, ban hành các văn bản, lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa -xã hội, quốc phòng- an ninh. Hiện nay, cơ cấu kinh tế của địa phương tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, các hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn phát triển ổn định, có 9 sản phẩm OCOP của 02 cơ sở sản xuất. Diện tích trồng lúa vụ xuân đạt 100%, cây ngô gieo trồng được 18/20ha. Về chăn nuôi tổng đàn lợn có gần 900 con, đàn gia cầm có 11.500 con, công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, cây trồng luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các công trình thủy lợi trên địa bàn xã cơ bản đáp ứng được nguồn nước tưới tiêu cho sản xuất. Tổng thu ngân sách quý của xã đạt gần 170 triệu đồng, bằng 15,7% KH. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai được tăng cường, tiếp nhận 18 hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được quan tâm thực hiện, có 194 thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được nâng cao, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19. Tình hình an ninh chính trị ổn định. Nhân dân luôn chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và xây dựng thôn nông thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện, đến nay thực hiện đat 7/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao và xã có 9/15 thôn được công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới, hiện nay xã đang đợi cấp trên thẩm định, công nhận thêm 03 thôn đạt thôn nông thôn mới. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại buổi làm việc, cán bộ, công chức các ban, ngành và các tổ chức hội, đoàn thể của xã đã trao đổi với đoàn công tác về những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, để cùng tìm hướng giải quết tập trung vào các lĩnh vực như: Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, công tác quản lý đất đai, công tác quy hoạch, cải cách hành chính, chuyển đổi số, thu ngân sách, việc phát triển các mô hình kinh tế…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tich HĐND thành phố ghi nhận kết quả xã Nông Thượng đạt được trong quý I năm 2023. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới Đảng ủy xã tiếp tục đoàn kết thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ, rà soát các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao một cách chi tiết, cụ thể, để cùng phấn đấu hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao; thực hiện tốt công tác sơ kết quý I năm 2023 và sơ kết giữa nhiệm kỳ để rà soát những nhiệm vụ, chỉ tiêu đã hoàn thành, những nhiệm vụ cần tiếp tục cố gắng phấn đấu; duy trì tốt việc giao ban Thường trực Đảng ủy; tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; rà soát nguồn để phát triển đảng viên; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; việc triển khai học tập các Chỉ thị, Nghị quyết nên mở rộng các thành phần tham gia; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền của địa phương trên hệ thống loa truyền thanh…

Hoàng Thạc