BCHQS thành phố giao ban công tác quân sự quốc phòng 9 tháng đầu năm

Trong 9 tháng đầu năm 2017, BCHQS thành phố đã tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự quốc phòng địa phương bảo đảm kịp thời, chất lượng tốt. Công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2017 hoàn thành 100% chỉ tiêu giao, đảm bảo chất lượng. Các đơn vị duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt việc xây dựng nề nếp chính quy, kỷ luật; Công tác hậu cần kỹ thuật luôn đảm bảo kịp thời, đầy đủ cho các nhiệm vụ của đơn vị; hệ thống kho tàng vũ khí trang bị kỹ thuật thường xuyên được bảo quản, bảo dưỡng; các đơn vị duy trì nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tính đến nay thành phố đã tổ chức mở 2 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4; huấn luyện dân quân tự vệ cho 1001 đồng chí, kết quả chung đạt khá, giáo dục quốc phòng an ninh cho 1.883 em học sinh.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã thảo luận giải pháp thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm như: Rà soát, kiện toàn lực lượng dân quân tự vệ các cấp đảm bảo số lượng, chất lượng; tập trung duy trì, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; ứng phó cứu hộ, cứu nạn bão, lũ thiên tai; làm tốt công tác khám tuyển công dân nhập ngũ năm 2018; bảo đảm tốt hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị…đề ra phương hướng chỉ đạo phối hợp thực hiện nhiệm vụ Quân sự – Quốc phòng trong thời gian tới./.