BCHQS thành phố sơ kết quốc phòng – quân sự 6 tháng đầu năm 2017

6 tháng đầu năm 2017, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã quán triệt và chấp hành nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; bám sát tình hình địa phương, đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. nổi bật như, duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội, hoàn thành công tác tuyển quân đợt I/2017. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban CHQS chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn; giải quyết tốt các chế độ chính sách theo quy định…

Trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố  tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, làm tốt công tác tham mưu, nắm chắc diễn biến tình hình, thường xuyên trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm quốc phòng – an ninh, chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão; phối hợp tốt với các lực lượng tổ chức tuần tra canh gác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các dịp trọng điểm./.