BCHQS thành phố tặng quà gia đình chính sách

Dịp này, BCHQS thành phố đã tổ chức trao 05 xuất quà , mỗi xuất trị giá 400 trăm nghìn đồng cho các gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bé, tại 6, Phường Đức Xuân; Ông Nguyễn Như Khả, thương binh 2/4, tổ Tổng Nẻng, phường Huyền Tụng;  Bà Trần Thị Thảo, mẹ liệt sỹ, tổ 17, phường  Sông Cầu; Ông Nguyễn Văn Thành, thương  binh ¾, tổ 6, phường Đức Xuân;  Bà Nguyễn Thị Tiệm, gia đình thờ cúng liệt sỹ, tổ 8A, phường Phùng Chí Kiên.  Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của Ban CHQS thành phố Bắc Kạn để tri ân người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ tại các đơn vị xã phường./.