Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng

Chiều ngày 21/1/2022, Trung tâm Chính trị thành phố Bắc Kạn tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2022. Dự có đồng chí Phạm Quyết Chiến – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Bắc Kạn.

Đồng chí  Phạm Quyết Chiến Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố phát biểu bế giảng lớp học

Qua 04 ngày học tập, 54  học viên lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2022 đã được nghiên cứu, học tập các bài học lý luận chính trị: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học, 100%  học viên đã hoàn thành chương trình của lớp bồi dưỡng, trong đó số học viên xếp loại giỏi, đạt tỷ lệ 22,2%, loại khá 57,4%.

Đồng chí Phạm Quyết ChiếnỦy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố trao giấy chứng nhận cho các học viên

 Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Quyết Chiến – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Bắc Kạn đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả học tập của các học viên. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các học viên: Tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực, công tác, phẩm chất chính trị, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội, tuyên truyền vận động gia đình và Nhân dân thực hiện theo đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Phấn đấu sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Minh Cường