Bí thư Thành ủy Bắc Kạn chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với nhân dân thôn Khuổi Cuồng

Năm nay, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức từ ngày 03/11- 18/11/2019. Trong đó, thôn Khuổi Cuồng là khu dân cư đầu tiên của thành phố Bắc Kạn tổ chức Ngày hội. Thôn Khuổi Cuồng, hiện có 94 hộ gia đình, với 350 nhân khẩu. Những năm qua, nhân dân trong thôn luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, hương ước, quy ước của khu dân cư. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các phong trào thi đua của địa phương được nhân dân tích cực hưởng ứng…Ban Công tác Mặt trận thôn đã phát huy tốt vai trò tập hợp, đoàn kết nhân dân, góp phần nâng cao đời sống cho người dân, toàn thôn chỉ còn 02 hộ nghèo. Năm 2019, qua bình xét có 84 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, không xảy ra mâu thuẫn, mất đoàn kết trong khu dân cư.

          Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Cù Ngọc Cường – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn biểu dương những thành tích mà thôn đạt được và mong muốn các tầng lớp nhân dân trong thôn cần tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết, thực hiện tốt nội dung các cuộc vận động của địa phương, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và mô hình “khu dân cư xanh-sạch-đẹp”, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.