Bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non

Trong 02 ngày( từ ngày17/9 -18/9/2021) Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non năm học 2021-2022.

Toàn cảnh hội nghị

Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến, hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện thực hiện Chương trình giáo dục mầm non (GDMN) sau sửa đổi bổ sung; tổ chức chuẩn bị cho trẻ em mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non sẵn sàng học đọc, học viết theo hướng liên thông với chương trình lớp 1 tiểu học; hướng dẫn tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; tổ chức giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật; nghiệp vụ tự đánh giá trường mầm non; hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tế của trường mầm non; chế độ dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm phòng dịch Covid -19 tại cơ sở GDMN; giáo dục cảm xúc tích cực thông qua các hoạt động thực hành, trải nghiệm trong các cơ sở GDMN.

Qua chương trình tập huấn, cán bộ quản lý và giáo viên mầm non trên địa bàn thành phố được bồi dưỡng những kiến thức, kỹ năng cần thiết để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021 – 2022./.

Hoàng Thạc