Cán bộ chủ chốt nghe báo cáo thời sự trong nước và quốc tế trong thời gian gần đây.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Du – phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đã trực tiếp phổ biến, tình hình trong nước, quốc tế và những nội dung chủ yếu về tình hình Trung Quốc đưa giàn HD – 981 vào thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, một số hoạt động tuyên truyền trái phép thành lập “ Vương Quốc Mông”, tình hình biến động chính trị – xã hội tại Ucraina. Theo đó, cấp uỷ đảng các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và thực hiện tuyên tuyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Tuyên truyền giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức đấu tranh bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Phòng chống âm mưu của các thế lực thù địch; tích cực tham gia bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền; nắm chắc công tác tư tưởng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.