Chi bộ dân vận trong công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân để thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng

Khắc sâu lời dạy của Bác Hồ:“Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, trong những năm qua, Chi bộ Dân vận thành phố Bắc Kạn luôn quan tâm, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân, đặc biệt là những nơi thuộc diện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án.

Thành phố Bắc Kạn đang trong quá trình đô thị hóa, nhiều công trình, dự án đã và đang được thực hiện trên địa bàn. Trong quá trình xây dựng đó vấn đề thu hồi đất, giải phóng mặt bằng có vai trò quan trọng nhất là trong giai đoạn tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đó cũng là một công việc khó khăn, phức tạp bởi tác động trực tiếp đến lợi ích của người dân. Trong quá trình thực hiện, một số công trình chưa nhận được sự đồng thuận của người dân, việc thực hiện công trình bị kéo dài..

Tổ công tác thường tổ chức các buổi gặp gỡ, tuyên truyền người dân thuộc diện thu hồi, giải phóng mặt bằng tại các Nhà văn hóa thôn/tổ.

Từ thực tiễn của cơ sở, nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền vận động, thực hiện Quyết định của Thành ủy về thành lập Tổ công tác, Chi bộ Dân vận đã chỉ đạo MTTQ và các Đoàn thể nhất là các đồng chí được tham gia tổ công tác tăng cường thăm nắm tình hình từ các địa phương, nhất là những nơi có công trình, dự án; chủ động gặp gỡ, trao đổi với các tổ chức, cơ quan, địa phương có liên quan để nắm bắt tình hình người dân khu vực chịu ảnh hưởng… Lãnh đạo MTTQ Việt Nam và các Đoàn thể thành phố đã cùng Tổ công tác, Ban bồi thường GPMB thành phố, chính quyền địa phương, MTTQ Việt nam và các đoàn thể xã, phường triển khai tổ chức trên 20 buổi gặp gỡ trao đổi, thuyết phục người dân bằng nhiều hình thức như: Gặp gỡ, đối thoại, thuyết phục, vận động tại Hội trường UBND xã, phường, tại Nhà văn hóa thôn/tổ, tới vận động từng nhà và vận động trực tiếp để người dân tự nguyện tháo dỡ tại hiện trường Dự án.

Qua quá trình vận động, với tinh thần cầu thị, lắng nghe người dân nói, tìm hiểu từng hoàn cảnh cụ thể, Tổ Công tác đã cùng chính quyền địa phương giải quyết kịp thời một số thiếu sót, bất cập trong quá trình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân. Đồng thời đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhiều nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của người dân. Với cách làm như vậy, nhiều “nút thắt” trong các công trình dự án, nhiều hộ gia đình còn chưa đồng thuận…thậm chí có gia đình kiên quyết “một tấc không đi, một ly không rời” đã nhất trí với phương án, giải pháp của thành phố.

Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam  và các đoàn thể, Chi bộ chỉ đạo từng đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể hóa trong kế hoạch hoạt động, chủ động phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân, nhất là các hộ nằm trong diện thu hồi đất chấp hành nghiêm chế độ chính sách lên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; sâu sát cơ sở với phương chấm “thấu hiểu và chia sẻ” và phương châm “mưa dầm thấm lâu” tỉ tê, vận động từng hộ gia đình, từng thành viên trong gia đình đả thông tư tưởng, đặc biệt quan tâm đến các đối tượng yếu thế như người già, neo đơn, khuyết tật, phụ nữ đơn thân, các hộ nghèo, cận nghèo…để mỗi người dân thực sự hiểu và đồng thuận với các chủ trương của thành phố.

Trong các năm từ 2020 đến nay, MTTQ Việt Nam và các Đoàn thể từ thành phố đến cơ sở đã tham gia 32 ban vận động, thực hiện 81 lượt vận động, tuyên truyền về thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng tại nhiều công trình dự án như:Dự án “nâng cấp, cải tạo đường từ tổ 11B phường Đức Xuân đi tổ 11 phường Phùng Chí Kiên, Dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thị xã Bắc Kạn giai đoạn II (2017 – 2020)”, khu dân cư Đức Xuân 4, Khu Đô thị Bắc Sông Cầu, Khu Dân cư Thôm Dầy, Khu dân cư thương mại và Chợ Nguyễn Thị Minh Khai…Với sự phối hợp và vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ Việt Nam và các Đoàn thể từ thành phố đến xã, phường đến nay cơ bản các các công trình dự án trên địa bàn nhận được sự đồng thuận cao của Nhân dân.

Từ những kết quả trên, thời gian tới Chi bộ Dân vận tiếp tục xác định rõ công tác tuyên truyền, vận động phải được coi trọng và phải đi trước một bước trước khi triển khai Dự án. Phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa cấp ủy, chính quyền với các ban, ngành, tổ chức liên quan. Lực lượng tham gia tuyên truyền, vận động phải đảm bảo thành phần, số lượng thì tính thuyết phục người dân sẽ cao hơn. Kỹ năng thuyết phục, vận động phải mềm dẻo, linh hoạt, vừa đảm bảo đúng nguyên tắc của pháp luật, vừa đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Cơ chế, chính sách về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư phải thỏa đáng và đáp ứng được nhu cầu thiết thực của người dân trên cơ sở hòa lợi ích giữa các bên liên quan. Cần tránh việc chi trả bồi thường cách quá xa ngày nhận đất tái định cư, gây khó khăn cho người dân trong việc ổn định nơi ở mới. Việc tổ chức công tác tuyên truyền, vận động phải làm chặt chẽ, kiên trì, chắc chắn từng bước một, từ khảo sát thu thập thông tin tư, nguyện vọng, kiến nghị, phản ánh của người dân đến xác định nội dung lời, giải thích; phân loại đối tượng theo nhóm để có biện pháp tuyên truyền, vận động phù hợp, trên nguyên tắc “dễ làm trước, khó làm sau”.

Với cách làm như vậy, nhiều “nút thắt” trong các công trình dự án, nhiều hộ gia đình còn chưa đồng thuận…thậm chí có gia đình kiên quyết “một tấc không đi, một ly không rời” đã nhất trí với phương án, giải pháp của thành phố./.

 Triệu Biển