Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn kiểm tra tình hình phát triển kinh tế – xã hội 10 tháng năm 2014 của thị xã Bắc Kạn

Theo báo cáo của UBND thị xã, trong 10 tháng năm 2014 tình hình kinh tế – xã hội của thị xã đạt được nhiều kết quả quan trọng, cụ thể:

    Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 1.203 tỷ đồng bằng 80,2 % kế hoạch. Công tác kiểm tra, giám sát việc buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng kém chất, hàng không dán tem được các đơn vị kiểm tra thường xuyên, xử lý vi phạm 17 vụ thu nộp ngân sách 57,5 triệu đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh đạt 94,765/120 tỷ đồng bằng 79% kế họach.

     Lĩnh vực nông – Lâm nghiệp: Tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm ước đạt 4.672/4.565 tấn, bằng 102 % KH. Diện tích đất canh tác đạt giá trị 70 triệu đồng/ha là 130/120 ha đạt 108 % KH. Triển khai 03 mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp (mô hình trồng khoai tây; hoa hồng; cà chua) gần 10 ha. Tổng đàn gia súc, gia cầm tính đến nay có 1.732 con trâu, 382 con bò, 19.147 con lợn, 50 con ngựa và 97.058 con gia cầm. Diện tích trồng rừng 346,27ha/285 ha đạt 121%, đến thừoi điểm này thị xã đã triển khai đăng ký kế hoạch trồng rừng năm 2015 được 220/200 ha, bằng 110% kế hoạch

    Công tác quy hoạch, quản lý đất đai: thị xã đã hoàn thiện xong quy hoạch chi tiết chia lô tái định cư và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Sông Cầu và lập đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư thôn Xây Dựng và thôn Pá Danh xã Huyền Tụng, cấp 03 giấy phép quy hoạch để xây dựng công trình. Tổng số công trình XDCB chuyển tiếp từ năm 2013 sang năm 2014 và công trình được giao kế hoạch vốn là 42 công trình với tổng vốn đầu tư là 78,584 tỷ đồng, đã giải ngân vốn XDCB được 51,036 tỷ đồng đạt 64,9% KH; tại thời điểm này đã giải ngân 53,306 tỷ đồng đạt 67,8% KH. Tiếp nhận 334 hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng hộ riêng lẻ, xây dựng công trình, xây dựng nhà tạm; cấp 347 Giấy phép xây dựng hộ gia đình, cá nhân. Xây dựng quy chế quản lý đô thị; hoàn chỉnh quy định tạm thời về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, xe xúc vật, xe kéo, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị trên địa bàn thị xã. Kiểm tra trật tự an toàn giao thông; kẻ vạch sơn quy định phạm vi đặt biển quảng cáo và bày bán hàng hóa trên các tuyến đường nội thị đã hoàn thành 5/7 tuyến đường với tổng chiều dài 7.319 m

    Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB): thực hiện bồi thường GPMB 15 công trình, trong đó thực hiện chuyển tiếp và giải quyết những vướng mắc tồn tại 10 công trình từ trước chuyển sang; thống kê, lập phương án bồi thường 02 công trình mới (Hồ chứa nước nặm Cắt và Chương trình đô thị miền núi phía Bắc thị xã).

      Công tác tài nguyên môi trường: thu hồi đất diện tích đất nông nghiệp của 80 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích 20.380,28 m2 ; giao tái định cư cho 42 hộ, cá nhân với tổng diện tích 3.292 m2  tại khu dân cư đô thị phía Nam, khu dân cư Quang Sơn và khu bệnh viện Đa khoa 500 giường; cấp 1.132 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 55,03% KH.  Kiểm tra, nhắc nhở, xử lý công tác vệ sinh môi trường đối với các cơ sở sản xuất trên địa bàn  thị xã.

     Công tác thu ngân sách tại thời điểm này đạt 64,170 tỷ bằng 84,3% KH. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 153,661 tỷ đồng bằng 84,3% KH. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2014 thị xã được giao 1,957 tỷ đồng để thực hiện chương trình (trong đó nguồn từ trái phiếu Chính phủ là 1.644 tỷ đồng; ngân sách tỉnh cấp bổ sung là 313 triệu đồng) chủ yếu đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và hỗ trợ phát triển sản xuất với quy mô 13ha/10 thôn. Thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, thị xã đã tiến hành rà soát kết quả cụ thể: 01 xã đạt 12/19 tiêu chí, 01 xã đạt 11/19 tiêu chí, 01 xã đạt 8/19 tiêu chí, 01 xã đạt 7/19 tiêu chí…

      Lĩnh vực văn hóa, xã hội: được triển khai và thực hiện tốt, chất lượng giáo dục được duy trì, giữ vững và nâng cao; hiện nay thị xã có 8/8 xã, phường được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Công tác lao động, việc làm, dạy nghề, công tác phòng chống tệ nạn xã hội được duy trì thường xuyên; triển khai công tác xóa đói, giảm nghèo, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo kế hoạch. Thực hiện giải quyết các chế độ chính sách cho người có công, bảo trợ xã hội theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước; tỷ lệ giảm nghèo phấn đấu giảm dưới 3,31% trong năm 2014. Công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân được duy trì tốt, công tác kiểm soát dịch bệnh được triển khai tích cực, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức thường xuyên đạt chất lượng hiệu quả đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của nhân dân; Duy trì nghiêm túc các chế độ sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc tại các thôn, tổ đảm bảo giữ ổn định an ninh chính trị ngay từ cơ sở.

       Bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của thị xã vẫn còn những mặt hạn chế như: Tiến độ xây dựng một số công trình cơ bản còn chậm; vướng mắc trong công tác GPMB chưa được tháo gỡ; công tác quản lý đô thị chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác cấp giấy CNQSD đất chưa đạt kế hoạch; công tác giải quyết đơn thư tỷ lệ giải đạt thấp; Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm đầy đủ 7 loại vácxin chưa đạt kế hoạch; số người sinh con thứ 3 và mang thai con thứ 3 có xu hướng tăng; Công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia chưa đạt kế hoạch.

    Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lý Thái Hải – Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của thị xã, đồng thời đồng chí đề nghị trong thời gian tới thị xã Bắc Kạn cần tập trung phát triển tiểu thủ công nghiệp và các mô hình hợp tác xã trên địa bàn.Tập trung giải ngân trong lĩnh vực XDCB đảm bảo thời gian, các khoản chi ngân sách cần chi đúng, chi đủ theo quy định của Nhà nước. Đẩy mạnh phát triển nông lâm nghiệp, trong đó quan tâm đến quy hoạch diện tích trồng, giống cây và những mô hình có thu nhập cao. Tăng cường công tác quản lý đất đai; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân; đẩy nhanh tiến độ xây dựng 01 trạm y tế chưa đạt chuẩn; Tiếp tục quan tâm đến công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương, quản lý có hiệu quả công tác phòng chống các tệ nạn xã hội; giải quyết dứt điểm các vụ việc và đơn thư khiếu kiện còn tồn đọng; tích cực tuyên truyền trong nhân dân thực hiện tốt các quy định về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, xe xúc vật, xe kéo, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị trên địa bàn thị xã. Tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành liên quan để giải phóng dứt điểm mặt bằng liên quan đến xây dựng các công trình trọng điểm để đảm bảo các điều kiện xây dựng thị xã Bắc Kạn trở thành Thành phố thuộc tỉnh vào năm 2015.