Chú trọng phát triển câu lạc bộ văn nghệ, thể thao

Đến nay, trên địa bàn thành phố có trên 40 câu lạc bộ văn nghệ, thể thao. Các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao được thành lập nhằm mục đích giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của các dân tộc ở địa phương. Đồng thời, là sân chơi bổ ích ngay tại thôn, tổ để người dân có điều kiện tham gia. Cùng với đó, nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng thôn, tổ văn hoá của thành phố Bắc Kạn ngày càng đạt kết quả tốt hơn. Nhiều câu lạc bộ đã hoạt động rất tích cực và hiệu quả, thường xuyên đóng góp các tiết mục văn nghệ trong dịp hội diễn văn nghệ ở địa phương.