Đại hội Công đoàn Công ty TNHH Nam Huế lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Tại Đại hội, đồng chí Hạ Thị Huệ – Chủ tịch Công đoàn cơ sở trình bày báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn công ty nhiệm kỳ lâm thời, phương hướng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội cũng đã nghe những ý kiến đóng góp của đoàn viên công đoàn bổ sung cho báo cáo của BCH Công đoàn công ty, cũng như nêu các giải pháp để hoạt động công đoàn ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn khóa I, nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 05 đồng chí; đồng chí Nguyễn Thế Thương được bầu làm chủ tịch công đoàn cơ sở.

Từ đầu năm 2019 đến nay, đã có 04 công đoàn đoàn doanh nghiệp được thành lập mới nâng tổng số lượng công đoàn khối doanh nghiệp lên 19 tổ chức công đoàn. Cụ thể gồm: Công đoàn Chi nhánh Công ty TNHH Taxi Mai Linh, Công đoàn trường Mầm non tư thục Happy Kids, Công đoàn Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố Bắc Kạn. Công đoàn công ty TNHH Nam Huế. Trong thời gian tới, Liên đoàn lao động thành phố Bắc Kạn sẽ tiếp tục hướng dẫn các công đoàn khối doanh nghiệp mới thành lập kịp thời  tổ chức đại hội nhiệm kỳ theo đúng Điều lệ của công đoàn Việt Nam.