Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Đức Xuân lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong 2 ngày (26 – 27/5), Đảng bộ phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự có đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Đồng chí Trịnh Đình Sính- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Đồng chí Dương Hữu Bường- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thành ủy và 130 đảng viên đại diện cho hơn 700 đảng viên toàn phường.
Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ và nhân dân phường Đức Xuân đã hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ VII. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng các ngành dịch vụ – thươngmại tăng, giảm tỷ trọng Lâm – nông nghiệp. Hiện nay trên địa bàn phường có gần 900 hộ kinh doanh tăng 250 hộ so với năm 2015; có 23 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 54 Công ty TNHH, 60 Công ty cổ phần tư nhân, 18 cơ sở lưu trú kinh doanh dịch vụ. Công nghiệp trên địa bàn phường gồm các ngành như sản xuất phân phối điện, nước, khai thác chế biến lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, may mặc. Ngành tiểu thủ công nghiệp tiếp tục duy trì và phát triển; Công tác thu ngân sách kết quả năm sau luôn cao hơn năm trước, năm 2019 thu ngân sách tang 202% so với năm 2015. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đến nay phường còn 22 hộ nghèo, 06 hộ cận nghèo; quốc phòng – an ninh được tăng cường, củng cố. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền và hệ thống chính trị của phường luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ phường Đức Xuân đặt ra mục tiêu phấn đấu: đến năm 2025 thu ngân sách đạt từ 10 tỷ đồng trở lên, số hộ kinh doanh tăng đến 1000 hộ; chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phấn đấu tăng năng suất đạt từ 50 đến 55 tạ/ha. Giá trị hàng hóa đạt 100 triệu đồng /ha trở lên. Phấn đấu hàng năm có từ 85 -90 % số hộ gia đình đạt danh hiệu GĐVH, phấn đấu xây dựng từ 12- 15 tổ dân phố trở lên đạt Tổ dân phố văn hóa, đến cuối nhiệm kỳ giảm còn dưới 1% hộ nghèo…

BCH Đảng bộ phường Đức Xuân khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

 Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 11 đồng chí. Đồng chí Hoàng Hữu Toàn tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Phường nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã bầu 20 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội cấp trên.

Tác giả:  Hoàng Thạc