Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh thành phố Bắc Kạn lần thứ VII

Ngày 05/7/2022, Hội Cựu chiến binh thành phố Bắc Kạn tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội CCB lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự Đại hội có các đồng chí: Cù Ngọc Cường – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố. Triệu Thị Thu Hoài – Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Ban Chấp hành  Hội CCB thành phố Bắc Kạn khóa VII ra mắt Đại hội

Trong những năm qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, hạn chế do các tác động bởi yếu tố khách quan ảnh hưởng đến hoạt động Hội, song phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, Hội CCB thành phố Bắc Kạn đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế -xã hội của địa phương. Trong đó, Hội đặc biệt quan tâm tới phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Tính đến nay, tổng dư nợ vốn vay ủy thác NH CSXH là hơn 27 tỷ đồng; hơn 200 hộ hội CCB được vay vốn ưu đãi với dư nợ 6,7 tỷ đồng. Các hội viên đã biết sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích và hiệu quả với các mô hình trồng cây ăn quả, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ… Từ đó, số hộ hội viên nghèo giảm đáng kể. Ngoài ra, Hội CCB thành phố còn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương như: Hội viên, gia đình hội viên ở các thôn tổ, cụm dân cư gương mẫu thực hiện tốt Hương ước, Quy ước của thôn, tổ dân phố; tích cực hưởng ứng tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan,.. góp phần xây dựng khối đoàn kết, giữ gìn an ninh trật tự ở từng thôn, tổ dân phố, cụm dân cư. Qua bình xét hàng năm, bình quân có trên 98% số hộ hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”; có nhiều hội viên có đóng góp tích cực trong việc bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc; duy trì, phát triển các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao,..

Lãnh đạo Thành uỷ Bắc Kạn chụp ảnh cùng Ban Chấp hành Hội CCB thành phố khóa VII

Trong nhiệm kỳ tới, hơn 2.200 hội viên CCB thành phố quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra theo đúng tinh thần chủ đề Đại hội lần thứ VII là “phát huy bản chất Bộ đội cụ Hồ; truyền thống Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới; xây dựng hội CCB thành phố Bắc Kạn vững mạnh toàn diện; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 09 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Quang Việt được tín nhiệm tái cử giữ chức Chủ tịch Hội CCB thành phố Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027; đồng chí Ma Ngọc Vũ được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội CCB thành phố./.

Minh Cường