Đại hội Đoàn Công an thị xã Bắc Kạn khóa V, nhiệm kỳ 2014 – 2017

Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết công tác hoạt động của BCH Đoàn Công an thị xã khóa IV nhiệm kỳ 2012 – 2014, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 – 2017. Báo cáo chỉ ra những kết quả đã đạt được của BCH Đoàn Công an thị xã trong nhiệm kỳ vừa qua, bên cạnh đó cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại để BCH khóa V rút ra kinh nghiệm và có thể thực hiện nhiệm vụ thắng lợi trong nhiệm kỳ tới. Các đại biểu đã sôi nổi đóng góp ý kiến thảo luận cụ thể, phù hợp với yêu cầu của công tác Đoàn trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đ/c Thiếu tá Dương Thanh Hoài – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an thị xã; đ/c Đào Thị Thúy – Uv BTV Tỉnh đoàn, Bí thư Thị đoàn Bắc Kạn đã ghi nhận và đánh giá cao các kết quả mà BCH Đoàn Công an thị xã đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị BCH khóa mới tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh niên để thực hiện và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2014 – 2017 đề ra. 

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất cao và bầu ra 11 đ/c vào Ban Chấp hành Đoàn khóa V nhiệm kỳ 2014 – 2017; bầu đ/c Hà Đức Đàn giữ chức vụ Bí thư Đoàn và 02 đ/c: Phạm Văn Long, Hoàng Quý Thưởng giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn Công an thị xã. Là những người có đủ năng lực, phẩm chất chính trị, trí tuệ để lãnh đạo Đoàn Công an thị xã thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác đề ra.

Đ/c Thiếu tá Dương Thanh Hoài – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an thị xã và  đ/c Đào Thị Thúy – Uv BTV Tỉnh đoàn, Bí thư Thị đoàn Bắc Kạn

tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội