Đảng bộ phường Xuất Hóa sơ kết giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 -2025

Chiều ngày 7/4, Đảng bộ phường Xuất Hóa tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XV. Dự có các đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lèng Hoàng Diệu, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thành phố.

Hội nghị thông qua các báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Xuất Hóa lần thứ XV và Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 -2025; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ phường Xuất Hóa khóa XV, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Theo báo cáo Đảng ủy phường nêu: Đảng ủy đã cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố thành các nghị quyết thực hiện nhiệm vụ hàng năm; xây dựng chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chú trọng phát triển đảng viên. Chỉ đạo HĐND –UBND, UB.MTTQ , các ngành, hội, đoàn thể  xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình công tác năm bám sát các chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng ủy. Chỉ đạo UBND phường chú trọng công tác thu ngân sách, tuyển quân, huấn luyện dân dân, quản lý trật tự đô thị, cải cách hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh,…Hơn nửa nhiệm kỳ qua, mặc dù chịu tác động không nhỏ của đại dịch covid -19, song cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ cơ bản đạt theo tiến độ. Qua 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 -2025, diện mạo phường có những bước phát triển nhất định. Đảng bộ phường đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt 23/31 chỉ tiêu Nghị quyết các cấp (công tác thu ngân sách nhà nước, trồng rừng, tuyển quân…); có 08 chỉ tiêu chưa đạt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ phường hoặc Đảng bộ thành phố giao như: Tổng sản lượng lương thực có hạt vượt chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao nhưng không đạt kế hoạch Nghị quyết đề ra (1.000 tấn trở lên);Thương mại, dịch còn nhỏ lẻ; thu ngân sách đạt nhưng nguồn thu không ổn định; hàng năm giảm từ 10 -15% số hộ nghèo chưa đạt; đất canh tác đạt 100 triệu đồng trở lên/ha chưa đạt; việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến kết quả đạt chưa cao,..

Đồng chí Triệu Thị An- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết trong nửa nhiệm kỳ 2020 -2025.

Từ nay đến năm 2025, Đảng ủy phường Xuất hóa tập trung đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như; Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội phù hợp với tình hình địa phương. Phát huy nguồn lực của địa phương, đẩy mạnh các công trình phúc lợi với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Triển khai tốt các giải pháp chống thất thu ngân sách, quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính, đáp ứng kịp thời các nguồn thu của địa phương. Vân động, tuyên truyền người dân thực hiện tốt quy chế quản lý đô thị; quản lý đất đai theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt; nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình tổ dân phố tự quản; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực quản lý đô thị, đất đai; thực hiện tốt công tác phòng bệnh và chương trình y tế quốc gia; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua các cấp phát động; tiếp tục quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ động thăm nắm, dự báo, phân tích, đánh giá tình hình, kịp thời phát hiện và giải quyết nổi cộm, bức xúc ..Về công tác Đảng, tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên(Chỉ thị 05 -CT/TW của Bộ Chính trị; Quy định 101 –QĐ/TW của Ban Bí thư; Nghị quyết Trung ương 4..); chú trọng xây dựng củng cố các tổ chức Đảng, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; đánh giá, phân loại TCCS Đảng và đảng viên đúng hướng dẫn, quy định; xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát, phát hiện kịp thời, ngăn ngừa đảng viên có dấu hiệu vi phạm; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với MTTQ và các tổ chức chính trị -xã hội, chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trách nhiệm đội ngũ cán bộ, các tổ chức hội, đoan thể hoạt động ngày càng chất lượng, hiệu quả, đáp ứng  xu thế phát triển đô thị, kinh tế giai đoạn mới,..

Đồng chí Bí thư Thành ủy Bắc Kạn Cù Ngọc Cường mong muốn Đảng bộ phường Xuất Hóa tập trung chỉ đạo thực hiện đạt các chỉ tiêu Nghị quyết các cấp đề ra. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết, đồng chí Bí thư Thành ủy Bắc Kạn Cù Ngọc Cường ghi nhận, đánh giá sự nỗ lực của Đảng bộ phường Xuất Hóa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong thời gian tới, đồng chí mong muốn Đảng bộ phường làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định tư tưởng, tích cực tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, các phong trào, cuộc vận động lớn; bám quy chế làm việc của Ban Chấp hành để tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Thông qua hình thức trực tuyến, cơ sở vật chất đảm bảo, Đảng ủy phường cần mở rộng đối tượng tham gia, tạo điều kiện thuận để đảng viên các chi bộ cơ sở trên địa bàn học tập, triển khai hiệu quả chỉ thị, nghị quyết. Cấp ủy, chính quyền phải duy trì giao ban hàng tuần, qua đó đánh giá, nhắc nhở cán bộ chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương, các quy định, quy chế đơn vị; kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh cán bộ công chức, đặc biệt đang thực hiện nhiệm vụ giao tại các vị trí thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với người dân cần có thái độ, cách ứng xử, giao tiếp phù hợp, linh hoạt, mang lại sự hài lòng cho cá nhân, tổ chức đến giải quyết thủ tục hành chính, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính ở địa phương. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đảm bảo chất lượng, đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao. Quyết tâm và quyết liệt hơn nữa trong công tác lãnh đạo chỉ đạo có giải pháp phù hợp đối với những chỉ tiêu đề ra khá cao trong nhiệm kỳ,…

Triệu Biển