Đảng bộ Thành phố Bắc Kạn sơ kết công tác 9 tháng, xác định nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2015

Thương mại dịch vụ phát triển khá, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 92% chỉ tiêu nghị quyết năm (NQ). Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được duy trì thường xuyên kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp có chiều hướng phát triển góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ước đạt 73% NQ. Sản xuất nông – lâm nghiệp được quan tâm chỉ đạo, diện tích gieo cấy lúa vượt kế hoạch đề ra; sản lượng lương thực có hạt vụ Xuân đạt 2.224/2.130 tấn, bằng 104%KH. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra; Đề án đàn lợn nái móng cái thuần tiếp tục duy trì thực hiện tốt. Công tác trồng rừng thực hiện được 234ha/220ha, bằng 106%KH. Công tác phòng, chống thiên tai – tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn thực hiện theo quy định. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thường xuyên được quan tâm, chỉ đạo. 

Công tác xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, đất đai và tài nguyên môi trường tiếp tục được đẩy mạnh. Tổng số công trình được giao kế  hoạch vốn năm 2015 là 22 công trình, với tổng số vốn đầu tư là 183.162 triệu đồng, dự ước đến hết tháng 9, tỷ lệ giải ngân bằng 79% kế hoạch. Công tác quy hoạch đô thị, chỉnh trang, vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, cây cảnh, điện chiếu sáng công cộng được triển khai thực hiện tốt. Công tác tài nguyên – môi trường tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kế hoạch của tỉnh đã thực hiện được 882 trường hợp. Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đô thị phía Nam được 9 lô với tổng diện tích là 739m2; xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại khu 10, khu dân cư đô thị phía Nam, thành phố Bắc Kạn.

Công tác thu ngân sách được quan tâm chỉ đạo từ những tháng đầu năm, tuy nhiên do khó khăn về nguồn thu, dự ước thu ngân sách đến hết tháng 9 được 55,5% NQ. Chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, đúng kế hoạch, tổng chi đạt 70% dự toán.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển: Các nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2014-2015; tổ chức khai giảng năm học mới 2015-2016 theo đúng quy định; cơ bản các chỉ tiêu về giáo dục đều đạt kế hoạch đề ra. Công tác Y tế từng bước đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu của nhân dân. Các hoạt động phòng chống dịch bệnh được duy trì. Các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế, DS-KHHGĐ được triển khai đúng kế hoạch. Các hoạt động văn hoá – thông tin, thể thao được tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục, chất lượng ngày càng cao tạo không khí vui tươi phấn khởi trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân trong dịp lễ, tết và các sự kiện trọng đại của địa phương, đất nước. Công tác truyền thanh – truyền hình đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn với 156 chương trình phát thanh và 774 tin, bài phát sóng.

Thực hiện tốt công tác củng cố bộ máy chính quyền cơ sở. Công tác an sinh xã hội được duy trì thực hiện; nhân dịp lễ, tết tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn với 17 triệu đồng; trao 1.857 xuất quà với tổng trị giá gần 419 triệu đồng; hỗ trợ cứu đói và trao quà cho các gia đình thuộc hộ nghèo với tổng số tiền 102 triệu đồng. Tiếp tục triển khai chương trình giảm nghèo bền vững thông qua các chương trình, dự án và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất cho người dân.

Công tác dân tộc, tôn giáo được duy trì thực hiện; các chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm. Triển khai chương trình 135 năm 2015 về hỗ trợ đầu tư đối với tổ Khuổi Pái, phường Huyền Tụng. Hoạt động tôn giáo trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định.

Công tác quốc phòng, an ninh, nội chính được thực hiện nghiêm túc; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Các cơ quan khối nội chính thực hiện có hiệu quả các biện pháp, giải pháp trong công tác nội chính và đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng.

Công tác xây dựng đảng, củng cố chính quyền, đoàn thể được tăng cường.

Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra theo Nghị quyết năm 2015, đặc biệt là công tác phối hợp chuẩn bị, tổ chức Lễ công bố thành lập Thành phố Bắc Kạn; kỷ niệm 125 năm ngày sinh nhật Bác; tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp. Sau Đại hội Đảng bộ lần 6, Ban Chấp hành khóa mới đã khẩn trương bắt tay vào công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Đảng bộ, xây dựng quy chế làm việc và các chương trình công tác trọng tâm. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ổn định. Công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo sau Đại hội được thực hiện đúng quy định; công tác phát triển Đảng, kiểm tra, giám sát của cấp ủy tiếp tục được duy trì. Việc nắm bắt tình hình đồng bào dân tộc, hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn được thực hiện thường xuyên.

HĐND thành phố tổ chức các kỳ họp để kiện toàn các chức danh lãnh đạo và ban hành nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2014, thực hiện nhiệm vụ theo luật định. Uỷ ban nhân dân thành phố tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2015, bước đầu đã giải quyết được nhiều khó khăn vướng mắc.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội các cấp thành phố đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát huy vai trò tập hợp, xây dựng củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Tích cực vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng đời sống; tín chấp giúp hội viên vay vốn để phát triển sản xuất, mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật thu hút nhiều hội viên tham gia.

Bên cạnh kết quả đạt được, thành phố còn gặp một số khó khăn, hạn chế như: Công tác thu ngân sách đạt thấp; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm; giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng chưa hiệu quả; các hoạt động giám sát, phản biện xã hội chưa rõ nét; việc giải quyết đơn thư còn chậm và chưa dứt điểm.

Từ những kết quả đạt được, xác định những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xác định 3 tháng cuối năm tiếp tục khắc phục khó khăn phấn đấu thực  hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm như:

Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển thương mại dịch vụ trên địa bàn; đẩy mạnh sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp. Tập trung chỉ đạo các địa phương chăm sóc tốt cây trồng vụ mùa, chuẩn bị tốt các điều kiện thu hoạch và triển khai sản xuất vụ đông xuân 2015-2016; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các tiêu chí trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Chỉ đạo các ngành, các cấp, chi cục thuế tập trung rà soát, quản lý tốt các nguồn thu, đẩy mạnh công tác thu ngân sách. Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước tiết kiệm, đúng luật ngân sách; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chỉ đạo khẩn trương giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, thu chi ngân sách năm 2016; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

 Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai công tác dạy và học theo kế hoạch, tích cực thi đua dạy tốt học tốt. Triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế, dân số KHHGĐ; làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, công tác VSATTP.  Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể thao kỷ niệm các ngày lễ, tết; chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Tổ chức bình xét gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa theo đúng kế hoạch. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác giảm nghèo và tiến hành rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015.

 Tập trung giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản. Ban hành và tổ chức triển khai thực hiện tốt quy định quản lý đô thị. Tập trung thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kế hoạch tỉnh giao.

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo kế hoạch. Bảo vệ an toàn các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa; đặc biệt là nhiệm vụ phối hợp bảo vệ an toàn cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI.

Chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở  tích cực tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020. Tiếp tục thực hiện công tác kiện toàn cán bộ lãnh đạo các cấp sau đại hội. Tăng cường công tác phối hợp hoạt động của HĐND với UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố trong giải quyết, trả lời các ý kiến của cử tri. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chủ động nắm tình hình cơ sở vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 26-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang; Chỉ thị số 34-CT/TU về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.