Đảng bộ thành phố Bắc Kạn triển khai thực hiện hiệu quả công tác năm 2020

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp tác động đến đời sống, kinh tế – xã hội; song, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực cố gắng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện cơ bản đạt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid-19, Thành ủy đã lãnh đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, sáng tạo các giải pháp của Trung ương, tỉnh, thành phố về phòng, chống dịch Covid-19; nhờ đó thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch, không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn; tạo điều kiện quan trọng để thành phố phục hồi, phát triển kinh tế; chỉ đạo thực hiện kịp thời các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy chú trọng chỉ đạo đẩy mạnh phát triển thương mại, nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ; khuyến khích phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa và ứng dụng công nghệ cao; thúc đẩy phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác; nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP của địa phương. Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư xây dựng một số khu dân cư, dự án phát triển thành phố. Kinh tế thành phố tiếp tục phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 3.050 tỷ; giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt 460 tỷ; thu nhập bình quân trên người đạt trên 50 triệu đồng, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 4.368 tấn…. Các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực; 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp THCS; 94,2% hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa;  92,1% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa; 83,7% thôn, tổ dân phố đạt tiêu chí Khu dân cư văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,68%.

Dựa trên tình hình thực tế của địa phương, Đảng bộ thành phố Ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch để tổ chức lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020. Vì vâyj, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được được giữ vững; các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội diễn ra trên địa bàn được lực lượng chức năng đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đảng bộ thành phố chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, nghiệp vụ công tác đảng và đảng viên, công tác dân vận và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Chỉ đạo bộ máy chính quyền nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát, điều hành toàn diện trên các lĩnh vực; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng hướng mạnh về cơ sở. Về chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng các cấp, Thành ủy đã bám sát Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 153-KH/TU của Tỉnh ủy Bắc Kạn về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XII của tỉnh để xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp của Thành ủy. Trong đó, chỉ đạo tổ chức thành công và đúng kế hoạch đại hội 47 chi, đảng bộ trực thuộc đảng bộ thành phố và tổ chức thành công đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau Đại hội, Thành ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời các nhiệm vụ ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Năm 2021, Đảng bộ thành phố Bắc Kạn đề ra 05 nhóm chỉ tiêu về phát triển kinh tế – xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.  Để thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, Đảng bộ thành phố xác định tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp như: Phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở; kịp thời chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, phát sinh. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các nghị quyết chuyên đề của cấp ủy ngay từ năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới; chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng đảng về mọi mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, dân vận và kiểm tra, giám sát. Đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát, điều hành toàn diện trên các lĩnh vực của HĐND, UBND thành phố; trong đó, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và tăng cường công tác cải cách hành chính. Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và tổ chức hội tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng xây hệ thống chính trị thành phố ngày càng vững mạnh.

Hà Ngà