Đảng ủy Quân sự thành phố ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Quân sự thành phố Bắc Kạn đã quán triệt tốt tình hình nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện về công tác tham mưu cho Thành ủy, HĐND – UBND thành phố triển khai có hiệu quả nhiệm vụ công tác QP – QS. Hoàn thành 100% kế hoạch tuyển quân, động viên quân nhân dự bị và bồi dưỡng kiến thức QP – AN cho các đối tượng. Đồng thời, Đảng ủy tổ chức củng cố xây dựng lực lượng và huấn luyện dân quân bảo đảm nội dung chương trình đạt kết quả khá. Tập trung xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị tư tưởng, nâng cao khả năng SSCĐ hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, an toàn và xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân sự thành phố còn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan chính trị bám sát chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên, chủ động tham mưu cho Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp chế độ, nguyên tắc sinh hoạt đảng; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, từ đó không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện

Nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố  tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tuyên truyền, làm tốt công tác tham mưu, nắm chắc diễn biến tình hình, thường xuyên trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm quốc phòng – an ninh, chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão; tổ chức tuần tra canh gác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các dịp trọng điểm;  phối hợp tốt với các ban ngành, đoàn thể thành phố ra quân chung sức xây dựng nông thôn mới tại xã Dương Quang../.