Diễn tập thử khu vực phòng thủ thành phố Bắc Kạn năm 2021

Để làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) thành phố Bắc Kạn năm 2021 đạt kết quả tốt. Ngày 29/9/2021, Ban chỉ đạo diễn tập thành phố Bắc Kạn đã tổ chức diễn tập thử khu vực phòng thủ thành phố năm 2021. Dự có đại tá Triệu Văn Thập –Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn; đồng chí Cù Ngọc Cường – UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Triệu Thị Thu Hoài- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Nội dung diễn tập thử gồm các hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy (mở rộng) lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp thời chiến; hội nghị BCH Đảng bộ thành phố ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến; kỳ họp HĐND thành phố (đột xuất) thông qua chuyển kế hoạch địa phương vào trạng thái thời chiến của UBND; ra nghị quyết các chỉ tiêu, biện pháp của UBND chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến; họp Hội đồng cung cấp đảm bảo chiến tranh; họp Ban Chỉ đạo Phòng không Nhân dân, triển khai công tác phòng không Nhân dân thời chiến.

Diễn tập thử khu vực phòng thủ thành phố Bắc Kạn năm 2021 là bước tập dượt nhằm chuẩn bị cho diễn tập chính thức đạt kết quả tốt. Mục đích diễn tập thử nhằm nâng cao trình độ, năng lực vận hành cơ chế cho cán bộ chủ trì và cơ quan, đơn vị; qua diễn tập thử để tổ chức rút kinh nghiệm, kịp thời bổ sung, hoàn chỉnh nội dung, phương pháp của từng vai tập để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong diễn tập chính thức.

Triệu Biển – Minh Cường