Gần 300 người tham gia tập huấn công tác tuyên truyền miệng và dư luận xã hội

(backancity.gov.vn) – Thực hiện Chương trình phối hợp số 07/CTrPH/BTGTU-TU, ngày 14/7/2023 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Thành ủy Bắc Kạn về triển khai công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU, ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về xây dựng và phát triển thành phố Bắc Kạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong 02 ngày (25 -26/10/2023,) Thành ủy Bắc Kạn tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền miệng và công tác dư luận xã hội cho gần 300 cán bộ, công chức các xã, phường và tuyên truyền viên cơ sở.

Tại các lớp tập huấn, các học viên được nghe đồng chí Lưu Ngọc Trung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Hà Thị Thu Hiền, Phó Trưởng phòng Tuyên truyền – Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn truyền đạt các nội dung gồm: Khái niệm, chức năng của dư luận xã hội, các phương pháp nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; khái niệm, đặc điểm của tuyên truyền miệng, hiệu quả, hạn chế của tuyên truyền miệng; các hình thức, nguyên tắc, kỹ năng tuyên truyền miệng,…

Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên luôn được Đảng ta xác định là một trong những kênh thông tin quan trọng, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là vũ khí sắc bén, kịp thời đấu tranh chống các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội sẽ giúp cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề bức xúc phát sinh, góp phần định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Thông qua tập huấn, công tác tuyên truyền miệng và dư luận xã hội của thành phố trong thời gian tới sẽ đi vào thực chất, hiệu quả hơn, góp phần vào kết quả chung công tác tuyên giáo của Đảng bộ thành phố./.

CTV Kiều Oanh – Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Kạn