Giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực 9 tháng đầu năm 2023

(backancity.gov.vn)- Sáng ngày 03/10, Thường trực Thành ủy Bắc Kạn tổ chức giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp để đánh giá kết quả công tác 9 tháng; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì.

Đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố kết luận hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2023, cấp ủy, chính quyền thành phố thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Tập trung triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy. Việc tiếp, đối thoại và giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân được các cấp ủy chú trọng; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với trách nhiệm của người đứng đầu tiếp tục được thực hiện. Hoạt động giám sát của cơ quan dân cử và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân có nhiều chuyển biển tích cực.

Cơ quan quân sự duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm quân số, vũ khí, phương tiện theo quy định. Chỉ đạo diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn phường Đức Xuân, xếp loại xuất sắc, tiếp tục chuẩn bị các điều kiện tổ chức diễn tập chiến đấu phường Phùng Chí Kiên.

Công an thành phố bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu kinh tế, chính trị trọng điểm và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa diễn ra trên địa bàn. Duy trì tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đảm bảo TTATGT, trật tự công cộng. Tiếp tục nâng cao hiệu quả xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đầy mạnh việc thực hiện Đề án 06 và đảm bảo ANTT. Tổ chức sơ kết xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” năm 2023.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết đối với 100% tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố. Kiểm sát điều tra vụ án hình sự; kiểm sát xét xử vụ án hình sự; kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, dân sự, kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động cơ bản đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Tòa án nhân dân thành phố chú trọng nâng cao chất lượng xét xử các vụ án; đảm bảo giải quyết, xét xử các vụ án trong thời hạn luật định; tăng cường công tác hòa giải để giải quyết các vụ án dân sự, hạn chế mâu thuẫn, tranh chấp giữa các bên đương sự. Chi cục Thi hành án thành phố thụ lý thi hành án các vụ việc theo quy định. Tỷ lệ thi hành án về việc đạt 71%.

Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023: Các cấp ủy, chính quyền thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch công tác năm 2023 của cấp ủy và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Thực hiện nghiêm việc người đứng đầu cấp ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân. Cơ quan Quân sự thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tiếp tục tham mưu, chỉ đạo chuẩn bị các nội dung diễn tập chiến đấu phường Phùng Chí Kiên trong khu vực phòng thủ năm 2023. Lực lượng Công an làm tốt công tác đảm bảo ANCT, TTATXH. Tăng cường vai trò giám sát của HĐND, MTTQ và các đoàn thể đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp; đẩy mạnh tuyên truyền về đấu tranh với các loại tội phạm, phòng, chống tham nhũng, nhất là đối với việc phát hiện và xử lý những hành vi tham nhũng vặt; chủ động nắm bắt tình hình trong Nhân dân. Tiếp tục quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, hiệp y công tác cán bộ theo thẩm quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu kết luận, đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các cơ quan trong khối Nội chính: Tăng cường công tác chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ của từng ngành; quán triệt cán bộ, đảng viên trong cơ quan chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo tránh để tồn đọng kéo dài; Đề nghị UBND thành phố tiếp tục thực hiện các bước tuyên truyền vận động thành lập Hội luật gia; cơ quan quân sự, Công an thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ theo kế hoạch./.

Đặng Tuyết