Giao ban khối nội chính đánh giá công tác quý I năm 2019

Trong quý I/2019, có 178 lượt người nước ngoài và Việt Kiều đến thành phố  Bắc Kạn(tăng 46 lượt so với cùng kỳ). Đối với các trường hợp xuất cảnh sang Trung quốc, phụ nữ lấy chồng người nước ngoài cũng được gọi hỏi, quản lý. Tình hình tôn gió, dân tộc ổn định. Hoạt động của những người theo Đạo lạ, theo pháp luân công, Hội thánh đức chúa trời…không phát hiện gì phức tạp.Tiếp nhận 43 tin tố giác tội phạm, đã giải quyết xong 30 tin. Thành ủy luôn trú trọng công tác bảo vệ chính  trị nội bộ, bí mật nhà nước, đảy mạnh giáo dục, rèn luyện ý thức cảnh giác cho cán bộ đảng viên trước những âm mưu thù địch. Đảng bộ thành phố cũng tiến hành kiểm tra với các trường hợp đảng viên có dấu hiệu vi phạm theo đúng quy định, yêu cầu đảng viên vi phạm nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trước tổ chức Đảng và cơ quan. Công tác quốc phòng được duy trì hiệu quả. Duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu. Lực lượng công an thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Trong quý I/2019 đã phối hợp cùng các cơ quan thực thi pháp luật như; thi hành án, tòa án nhân dân, viện kiểm sát, …thực hiện giải quyết các vụ án theo đúng quy định. Đối với các vụ án lớn, đang tiếp tục nghiên cứu, xin chủ trương của Tỉnh giải quyết…

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Cù Ngọc Cường đề nghị: Trong  quý II năm 2019, các ban đảng, các đơn vị thuộc khối nội chính tiếp tục quán triệt, thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận của các cấp. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền văn bản pháp luật, trong đó có chỉ thị, nghị quyết liên quan đến những vấn đề xã hội, dư luận hiện đang quan tâm. Triển khai thực hiện Luật an ninh mạng. Đôn đốc, phối hợp thục hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư của công dân. /.