HĐND thành phố Bắc Kạn họp đoàn giám sát chuẩn bị tái giám sát Quy chế quản lý đô thị

Tại buổi họp đoàn giám sát, đồng chí Đinh Thị Hạt – Phó chủ tịch HĐND thành phố thông qua kế hoạch, nội dung, chương trình giám sát. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên, chia nhóm giám sát; xem xét, nghiên cứu sơ bộ nội dung báo cáo của các đơn vị. Các thành viên đoàn giám sát HĐND thành phố đã thảo luận, thống nhất thời gian, số lượng thành phần tiến hành đi khảo sát thực tế.

Theo kế hoạch số 144/KH – ĐGS ngày 19/9/2018, hoạt động giám sát của HĐND thành phố đợt này bắt đầu từ 17/10/2018 đến hết ngày 19/10/2018 tại 05 đơn vị: UBND thành phố, UBND phường Phùng Chí Kiên, phường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đức Xuân, Phường Sông Cầu./.