HĐND xã Nông Thượng họp bất thường bầu Chủ tịch UBND xã

ại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã Nông Thượng khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Phượng Hoàng Minh do luân chuyển giữ chức vụ Bí Thư Đảng ủy xã Nông Thượng.

Kỳ họp tiến hành bỏ phiếu kín bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã Nông Thượng khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Kết quả, các đại biểu đã tín nhiệm bầu ông Triệu Văn Nhúc – Phó Chủ tịch UBND xã giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Nông Thượng khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Triệu Văn Nhúc – Chủ tịch UBND xã Nông Thượng  cảm ơn các đại biểu HĐND xã đã tín nhiệm, tin cậy và xem đây là niềm vinh dự, trách nhiệm to lớn và hứa sẽ tiếp tục học tập, tập trung tâm huyết và trí tuệ, phát huy cao độ trách nhiệm và quyền hạn để hết lòng phục vụ nhân dân./.