Hội cựu giáo chức thành phố Bắc Kạn gặp mặt kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Đến nay, Hội có hơn 260 hội viên đang sinh hoạt tại 8 hội cấp xã, phường. Trong những năm qua, hội viên Hội cựu giáo chức thành phố luôn phát huy phẩm chất tốt đẹp của nhà giáo, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục ở địa phương; quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, kịp thời thăm hỏi khi hội viên ốm đau và giúp đỡ những  giáo viên và học sinh nghèo khó khăn vươn lên dạy tốt, học tốt.

29 cá nhân và 3 tập thể xuất sắc nhận khen thưởng

Buổi gặp mặt còn là dịp để các Cựu giáo chức gặp gỡ, thăm hỏi, động viên nhau vượt qua khó khăn góp phần đưa sự nghiệp giáo dục của địa phương ngày càng phát triển.