Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Bắc Kạn tuyên truyền GDPL tại phường Nguyễn Thị Minh Khai

    Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên tuyên truyền phổ biến các nội dung của Quy chế quản lý đô thị và các văn bản khác có liên quan đến công tác quản lý đô thị; Quy định số 01/QĐ – UBND ngày 14/11/2016 của UBND thành phố quy định lấy ý kiến  nhận xét của nhân dân về việc điều hành, giải quyết công việc của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức thành phố. 


Các đại biểu dự hội nghị

      Những thông tin được phổ biến tại hội nghị sẽ giúp cho các đại biểu trên địa bàn phường nắm vững các nội dung của Quy chế quản lý đô thị và các văn bản liên quan khác, đồng thời là những tuyên truyền viên tích cực phổ biến trong mọi tầng lớp nhân dân nhằm thực hiện tốt công tác quản lý đô thị.